Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
24.09.2020 16:06

Majstri hudobných nástrojov

Dňa 11.05.2020 bola inštalovaná v priestoroch Galérie UĽUV na Obchodnej 64 v Bratislave výstava Majstri hudobných nástrojov-Hudobné nástroje v ľudovej kultúre Slovenska. Na jej príprave sa podieľal kolektív autorov pod vedením prof. Oskára Elscheka(autor námetu, spoluautor libreta a scenára s PhDr. Martinom Meššom), ktorý okolo seba sústredil skvelý tím nadšencov kurátora Mgr. Art. Petra Jantoščiaka, architektky Mgr. art. Daniely Kytkovej, grafičky akad. mal. Barbary Neummanovej a ďalších. Na koncepčnej stránke výstavy participovali viaceré vedecko-kultúrne inštitúcie, hlavnú záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, konkrétne išlo o výpožičky z Hudobného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave, Etnografického múzea Slovenského národného múzea v Martine, Fondu Tradičnej kultúry SĽUK-u a Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Výstava potrvá do marca 2021.

Z umeleckého hľadiska ide o zaujímavú a pútavú expozíciu, ktorá verejnosti sprístupňuje pozoruhodnú zbierku predmetov ľudových výrobcov zo slovenského prostredia. Hudobné nástroje sa klasifikujú do štyroch základných skupín, konkrétne na vzduchozvučné nástroje (aerofóny), samoznejúce nástroje(idiofóny), strunozvučné nástroje(chordofóny) a blanozvučné nástroje(membranofóny).

Do skupiny vzduchozvučných nástrojov(aerofónov) patria reprezentatívne trombity(výrobcovia O. Gries z Dúbravy, I. Rosenberg z obce Prochoť okres Žiar nad Hronom, T. Kobliček z Cinobane-Turíčiek), fujary(výrobca M. Nosáľ z Vígľaša), bezdierkové píšťaly(výrobca V. Jantoš zo Zborova nad Bystricou), drevené rohy(výrobcovia Š. Mičkalík z Vydrnej okres Púchov, J. Vrábel z Púchova), drevené rohy z Važca, drevené pastierske rohy(výrobca M. Štefánik z Lúky pod Makytou). Uvedené nástroje väčšinou nachádzajú uplatnenie pri herných príležitostiach, tanečných zábavách a rôznych pastierskych úkonoch(signálna funkcia). K samoznejúcim nástrojom(idiofónom) zaraďujeme drumbľu(výrobca I. Ľališ z Papradna), banskú klopačku, rapkáče, bunkoše a valašky. Idiofóny boli súčasťou detských hier, zábav dospelých, pracovných príležitostí(signálna funkcia). Strunozvučné nástroje(chordofóny) reprezentujú citary(okolie Zvolena), harfy, ninery, cimbal(prenosný typ - výrobca A. Deme z Uhorského okres Poltár) a husle(amatérske z Turca, korýtkové-výrobca O. Kubaščík z Horného Vadičova okres Kysucké Nové Mesto). Chordofóny dodnes zohrávajú dôležitú úlohu v ľudovej hudobnej kultúre obzvlášť pri spevných, herných a tanečných prejavoch. Blanozvučné nástroje(membranofóny) boli súčasťou vojenských kapiel dychových hudieb. Do tejto kategórie patria všetky typy veľkých a malých bubnov. K hudobnej kultúre Slovenska patria harmoniky(ústna – populárna v hernom repertoári pre ľahkú prenosnosť), zvonce( liate a plechové, výrobca Jozef Pikla zo Zázrivej, zväčša sa využívajú pri vianočných a fašiangových výročných zvykoch), detské nástroje a hračky(Detská muzika z Lišova okres Krupina zač. 20. storočia), jazýčky(gajdy - 4 typy na Slovensku a gajdice – Šariš, nástroj pastierov, hra do tanca). Uvedené nástroje predstavujú špecifickú samostatnú skupinu. Typickou variovanou pestrosťou sa vyznačujú aj hudobné zoskupenia v podobe sláčikových(Rodinná ľudová hudba Luptákovcov z Leštín okres Dolný Kubín) a dychových hudieb(Ľudová dychová hudba z Trenčína-Kubrej). Expozícia obsahuje aj názorné ukážky dokumentárnych filmov o historických kontextoch a  technologických postupoch využívaných pri výrobe jednotlivých hudobných nástrojov.(napr. Detvianska fujara, Zvonce, Kôrová basa, Malé oktávky, Pastierska kôrová trúba a pod.).

Vystavené výrobky sa vyznačujú bohatými estetickými kritériami, pestrosťou výtvarných motívov, ornamentálnymi prvkami a poctivou remeselnou prácou. Expozícia celkovo prezentuje hudobno-umelecké špecifiká tradičnej kultúry regiónov Slovenska. Ide o vynikajúci multimediálny projekt popularizácie kultúry pre domácich, ale aj zahraničných návštevníkov nakoľko informačné panely výstavy sú prístupné aj v anglických jazykových mutáciách.

Súvisiace články

21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na Istrijskej 49 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o vysunutú expozíciu Mýtneho domčeka umiestnen...
22.07.2018 11:24

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia ...
29.12.2015 21:45

Zábavná angličtina s aplikáciou Talkin´Heads

Zaujať a motivovať študentov k učeniu je niekedy ťažký oriešok. Najmä ak chcete, aby vedomosti vedeli naozaj zúžitkovať, nielen prejsť cez skúšky s odretými ušami a vzápätí všetko zabudnúť. Ako učiť angličtinu zábavne, jednoduc...