Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
21.06.2019 09:55

Média ako nástroj vplyvu ?

Ako laik a v podstate len konzument mediálneho priestoru občas cítim, že niektoré dnešné médiá namiesto toho, aby pravdu reflektovali, ju vytvárajú. Je to ale vytváranie obrazu pravdy, nie pravdy ako takej, a svojím spôsobom nás nútia potom tento obraz prijať a ešte sa s ním aj stotožniť.

Podľa môjho názoru, média by mali objektívne  informovať spoločnosť o tom čo sa v nej a mimo nej deje. Keďže sú najsilnejším nástrojom na  názorové formovanie spoločnosti , je táto skutočnosť niekedy  využívaná a zneužívaná na účely s ktorými majorita konzumentov informácií nepočíta.  Paradoxné je  to, že spoločnosť pred tým sama seba nechráni. Používajú sa v rámci taktiky  soft power teda mäkkej sily na implantáciu žiadanej informácie do mentálneho priestoru spoločnosti, hlavne mladých ľudí.

Cieľom je dosiahnutie súhlasných reakcií spoločnosti s dopredu zadanými témami, za ktorými sú premyslené dezinformačné taktiky . Tak sa mi zdá, že aj niektoré politické strany cez médiá  oslovujú najmä mladých, nesformovaných ľudí. Podhodia im falošný ideál, na ktorý sa chytia.

Mladosť je obdobie preverovania hodnôt rodičov, neraz vzdoru voči nim. Je to prirodzený sprievodný jav dospievania. V dnešnej informačnej spoločnosti sú tieto stratégie kľúčové na presadenie akéhokoľvek názoru v ideologickej, politickej a inej dôležitej sfére spoločnosti.

Nezanedbateľná je aj sila sociálnych sietí a alternatívnych zdrojov . Možno je to príliš odvážne tvrdenie, ale zastávam názor, že naše podvedomie pri kontinuálnej repetícii informáciu nekriticky ukladá , čo v konečnom dôsledku má negatívny vplyv na našu telesnú schránku . Obávam sa, že s postupom digitálnej demencie sa vytvára presne tá masa ľudí, ktorí sú leniví čo i len pomyslieť na to, že by si vytvorili vlastný názor ,česť výnimkám samozrejme.

Čo s tým ? Asi  sebavzdelávanie, detailnejšie preskúmanie protichodných informácií a hlavne samostatne uvažovanie . Často si kladiem otázku , že kde sú tie zástupy  expertov psychiatrov a psychológov bijúcich na poplach, poukazujúc  ako ľudská psyche funguje a žiada edukáciu mediálneho priestoru , ktorý ma priamy plošný vplyv na  morálne, mentálne a fyzické zdravie spoločnosti . To je zjavne  otázka na možnosť priamej objednávky  oficiálnych úradov a inštitúcií, ako aj odborných spoločností .

Miera spoločenskej užitočnosti médií závisí aj od cieľa ich vlastníkov. Spoločensky veľmi prospešné sú médiá, ktoré odhaľujú kauzy, strážia čistotu verejného priestoru a manifestujú kreativitu a múdrosť. Každý z nás by  relaxoval, keby si bol istý, že informácie nám podávané ako denné informačné menu z rôznych médií  opisujú reálnu skutočnosť. Nie vždy je tomu tak. Ak v to niekto verí, je šťastný , ale zjavne  nevedomý  a to je možno aj  diagnóza. Želám všetkým čitateľom  veľa úspechov v samostatnom uvažovaní a prípadných osobných aktívnych krokoch na báze inak vyhodnotených informácií ako je bežné .  

 

Súvisiace články

20.02.2017 20:30

Vychovávať a byť vychovávaný, učiť a byť učený ...

„Cesta, počas ktorej chceme vniesť premenu výchovy a vzdelávania, premenu školy a školského zariadenia v prospech toho najvzácnejšieho - v prospech dieťaťa.“ Aj toto boli prvotné myšlienky na pôde Liečebno-výchovného sanatóri...
29.03.2019 06:54

Ambasádori európskej demokratickej kultúry z OA Levice debatovali o demokracii na videokonferencii

Predposledný marcový deň študenti 2.B triedy z Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí pracujú v etwinningovom projekte @mb@ss@dors of Europe@n Democr@tic Culture absolvovali tvorivú videokonferenciu so svojimi partnermi z Talia...