Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
18.01.2019 10:34

Medzinárodný deň pamiatky obetiam holokaustu na OA v Leviciach

Medzinárodný deň pamiatky obetiam holokaustu si študenti 1.A a 2.A Obchodnej akadémie v Leviciach pripomenuli workshopom a tak si  pripomenuli tragické udalosti holokaustu a zároveň uctili pamiatku jeho obetí. 27. januára totiž uplynie 74 rokov od oslobodenia komplexu nacistických koncentračných táborov Oswiencim-Brzezinka Červenou armádou. Zmyslom tohoto skvelého podujatia však nebolo len sprítomniť historickú udalosť, ale tiež upriamiť  pozornosť na jej príčiny a dôsledky. Práve pochopenie príčin a dôsledkov je prehĺbenie vzdelania, ktoré umožňuje vyvarovať sa ďalších takýchto nepredstaviteľných zlyhaní v budúcnosti.

Na stretnutí sa študenti dozvedeli viac o holokauste, ako im poskytujú bežné hodiny dejepisu. Bola im priblížená história  Koncentračného tábora Osvienčima premietnutý dokumentárny videofilm z dielne študentov OA, v ktorom sa pri návšteve koncentračného tábora v Osvienčime snažili zodpovedať otázku, ako bolo ľudsky možné dopustiť sa takých zverstiev proti ľudskosti, ktoré boli páchané počas holokaustu. V dramatizácii študenti priblížili príbeh  Violy Fisgherovej  - "Mengeleho dievčaťa" a detský holokaust.

Ak chceme zabrániť nočnej more holokaustu, aby sa už nikdy neopakovala, je našou povinnosťou dnes, i do budúcnosti, aby sme sa učili o holokauste, pretože nás učí o predsudkoch a ich následkoch. Mali by sme sa učiť o holokauste, pretože chceme, nie preto, že musíme. Mali by sme sa učiť o holokauste, pretože niet pochýb o tom, že by sa mohol zopakovať znovu. Mali by sme sa učiť o holokauste, aby sme mu dokázali zabrániť v budúcnosti. Mali by sme sa učiť o holokauste a byť vďační za to, čo máme. Dlhujeme to nevinným ľuďom ktorí zomreli, ľuďom umučeným v koncentračných táboroch.

 

Súvisiace články

11.02.2018 22:46

"BESTeachers, BESTudents" ďaľší projekt Erasmus + KA2 Strategické partnerstvá

3. vzdelávacie stretnutie v Košiciach v rámci projektu KA2 Erasmus+ Strategické partnerstvá s názvom "BESTeachers, BESTudents". Na stretnutie do Košíc prišlo 9 učiteľov a 20 študentov z partnerských krajín. Pripravili sme pre...