Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
24.08.2020 08:47

Mentálna dehydratácia v spoločnosti

Voda je našou životodarnou tekutinou. Dokážeme prežiť bez sociálnych sietí, bez osobných kontaktov, dokonca bez potravy, ale bez vody nie. Dehydratácia našich tiel by veľmi rýchlo spôsobila zánik našej civilizácie. Ale čo mentálna dehydratácia? Čo je tou najdôležitejšou substanciou, bez ktorej by sme nedokázali existovať (a podotýkam, že nie iba vegetatívne byť či konzumne spotrebovávať, ale skutočne žiť)?

Podľa nášho kvalifikovaného odborníka na školstvo Ľubomíra Pajtinku pod mentálnou dehydratáciou rozumieme stav, keď ľudské myslenie a intelekt je odstrihnutý od životodarnej tekutiny poznania, kultúrnosti, vzdelanosti a múdrosti. Tento termín vyjadruje tiež plytkosť a povrchnosť, ktorá je veľmi prítomná v celej spoločnosti a ku ktorej, žiaľ, veľmi silne podnecuje aj komunikácia na sociálnych sieťach, ktorá prakticky nahradila skutočnú medziosobnú komunikáciu. Ďalej na to vplýva povrchnosť v prístupe k poznaniu, ktoré nejde do hĺbky, ale sa encyklopedicky kĺže po povrchu. Dnešný človek vie veľa o ničom a málo o podstatnom, kým predtým sa vzdelanosť zameriavala na hlboké poznanie v niečom, čo ale bolo podstatné. Preto musí byť dôležitou úlohou výchovy a vzdelávania naučiť človeka rozumieť svetu, prírodnému i kultúrnemu. Je kľúčovou úlohou urobiť z pohybu človeka po svete, teda z pohybu v problémových situáciách, proces rešpektujúci základné etické pravidlá, ale rešpektujúc aj samotnú prírodu, pristupujúc k nej s úctou (ak už nie ako k seberovnému, tak s vďačnosťou za všetko, čo nám ponúka a čo nám tisíckrát prepáčila) .

Verím, že vzdelaný človek má väčšiu šancu byť aj dobrým a slušným človekom, aj keď je na svete množstvo vysokovzdelaných a inteligentných gaunerov. Vzdelanie otvára bránu do sveta tajomstiev, dáva človeku krídla a poskytuje vyššie šance na uplatnenie sa v živote. Treba ho však chápať komplexne a vedieť ho dobre zúročiť. Byť vzdelaný samozrejme nielen vo vlastnej odbornosti, ale aj v sociálnych zručnostiach, empatii, solidárnosti.

Mať kopu informácií o všeličom možnom ešte neznamená - byť vzdelaný, iba informovaný. Vzdelanie je aj kultivácia duše až na najvyššiu možnú mieru. K mentálnej dehydratácii zaraďujem tiež nedostatok múdrosti. Múdrosť je v prvom rade schopnosť prežiť plnohodnotne svoj život. Je to schopnosť vyberať si len tie veci, ktoré slúžia k životu, rastu a rozvoju, a odmietať tie, ktoré nás vedú smerom opačným.

Na to, aby sme toto boli schopní urobiť, potrebujeme poznanie. Je veľa foriem poznávania. No najlepšou formou poznávania, ktoré nás vedie k múdrosti, je láska. Som presvedčený , že múdrosť a kreativitu treba sústavne manifestovať . Najmä priamo o MÚDROSTI a nevzdelanosti odporúčam viac písať. Snáď sa v tom niektorí politici či biznismeni, manažéri alebo učitelia nájdu a urobia sebapokánie a sebareflexiu. Vodcovia a lídri národ posunú k prosperite len vtedy, keď budú múdri a nesebeckí, nie naopak – hlúpi a sebeckí. Na záver môjho komentára si dovoľujem upozorniť , že sú mnohé prípady inteligentných ľudí, ktorí chladnokrvne zneužívali moc, dokonca boli schopní zabíjať v mene myslenia a vedy. Veď si len spomeňme na nacistických lekárov, ktorí boli schopní zverských činov. A preto mi napadá, že ani poznanie, myslenie, intelekt a vzdelanosť nestačia. Ľudskosť je tou najzákladnejšou životodarnou esenciou nášho bytia. V tejto súvislosti ma zaujal názor môjho priateľa publicistu , ktorý mi napísal: Keď som študoval správanie bežeckých kmeňov v Afrike či Mexiku, tam asi o vzdelanosti nemôžeme hovoriť, dokonca by sme mohli spochybňovať aj ich poznanie či intelekt, a napriek tomu dokázali nazerať neuveriteľne hlboko do človeka a zároveň riešiť problémy metabolizmu či zdravovedy, aké u nás musia riešiť niekedy vedecké ústavy.

 

Súvisiace články

24.09.2019 05:44

Sú sociálne siete ešte spoločnosťou zvládnuteľné ?

Dnes sa už nepýtame hamletovským byť či nebyť. Dokonca ani materialistickým sme či nie sme. Základnou otázkou dneška je, či sme v sociálnych sieťach alebo nie sme. A ak nie sme, tak vlastne vôbec nie sme, teda neexistujeme.