Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
14.05.2018 07:33

Mi3tromi u nás v Petržalke

V piatok 11.05.2018 o 19:00 sa uskutočnil v sieni Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke koncert skupiny Mi3tromi, ktorej významnými protagonistami sú Štefan Štec, Michal Noga a Peter Vajda. Vstupenky boli dostupné prostredníctvom siete Ticketportal.

Uvedené trio osobností je zoskupením troch významných dramatických zložiek- spevu, hudby a tanca, participujúcich na šírení folklórneho posolstva divákom.  Účinkujúci vystupujúci si srdcia publika získajú prekrásnym vysoko posadeným hlasom s perfektnou dikciou, vynikajúcimi tanečnými kreáciami a profesionálnou hrou na cimbale a husliach. Spomínaní traja interpreti pochádzajú z východného Slovenska, o čom svedčí ich ľúbezný vzťah k rusínčine ako jazyku a folklóru. Repertoár východoslovenských piesní sa vyznačuje hlasným pokrikom, ťahavými melódiami a herným prejavom. Známy interpret ľudových piesní Ján Ambróz z Telgártu na margo slovenských ľudových piesní konštatoval, že sa vytráca cit pre zachovanie pôvodnej verzie tradičnej piesne, dôsledkom čoho mnohokrát je preskupená aj cudzími kultúrnymi vplyvmi. S daným názorom sa možno len plne stotožniť, avšak svetlú výnimku predstavuje skupina Mi3tromi zachovávajúca typické javy čisto slovenského folklóru. Počas predstavenia odzneli aj podnetné názory ďalších folkloristov konkrétne Štefana Višňovského zo Zamutova a rómskeho muzikanta Vladimíra Berkyho - Paľáča z Hrochote.

Trojicu osobností Štec-Noga-Vajda celostne spája aj motív priateľstva, ktorý sa zrodil pri spoločne strávených príhodách v Japonsku a prípravách na svadbu. V dokrútkach na filmovom plátne účinkovali aj manželky troch protagonistov skupiny Mi3tromi, ktoré zväčša vypovedali o tom, ako sa spojili  cesty s ich partnermi. Vystúpenie bolo okorenené aj vtipnými príhodami kopírujúcimi bežné témy spoločenského života. Navštíviť turné skupiny Mi3tromi rozhodne stálo za to pre veľkolepú až vzrušujúcu atmosféru.

Súvisiace články

29.12.2016 11:45

Plánovanie v školskom prostredí

Každá organizácia musí počítať s tým, že jej činnosť v budúcnosti a jej rozvoj je spojený so zmenami, ktoré sa dotknú aj personálneho plánovania. Potreba pracovnej sily na zabezpečenie chodu každej organizácie vyplýva z jej cie...
26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...