Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
29.01.2020 08:57

Migrácia falošných informácií v postpravdivom svete

" Čo je fikcia? Čo je realita? A kde je vlastne hranica medzi nimi?"  - to sú otázky, na ktoré v priestoroch novozámockého Regionálneho osvetového strediska dňa 28. januára  dostali odpoveď účastníci zaujímavej prednášky z úst vysoko erudovaného človeka, mnoho rokov sa zaoberajúceho touto problematikou, etnológa Petra Janečku z Ústavu etnológie Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe.

Prednáška „Migrácia falošných informácií v postpravdivom  svete" bola prvou prednáškou z cyklu  VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA , ktorý organizuje  ROS Nové Zámky v rámci projektu Vzdušné Zámky 2020.  Bola určená poslucháčom so záujmom o problematiku neurčených hraníc  medzi fikciou a realitou v súčasnom verejnom priestore.

Táto problematika  je zaujímavá pre všetkých tých, ktorí čerpajú informácie najmä zo sveta internetu. Záujem o ňu prejavili mladí, i tí starší. Zúčastnili sa jej žiaci novozámockých gymnázií / Gymnázium a Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským - Pázmány Péter Gimnázium / ,  žiaci SOŠ dopravy a služieb, členovia Jednoty dôchodcov, poslanci  Mestského zastupiteľstva Mária Malperová a Peter Podbehlý, vedúca odboru sociálnych vedí a školstva v Nových Zámkoch a koordinátroka projektu Vzdušné Zámky Denisa Felixová a  mnohí ďalší.   Po úvodných slovách riaditeĺky ROS, Vladimíry Malperovej,  Petr Janeček priblížil prítomným problematiku  „tekutých „ hraníc medzi fikciou a realitou v súčasnom verejnom priestore, oboznámil  prítomných aj s desiatymi zásadami, ako správne zaobchádzať s informáciami.

Účastníci prednášky sa o danú tému živo zaujímali. Prednášku veľmi kladne hodnotili aj žiaci stredných škôl a ich sprevádzajúci učitelia .