Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.12.2017 18:58

Mikuláš zavítal aj k žiakom OA Šurany

K príjemnému spestreniu adventných dní patrí každoročne 6. december, kedy prichádza Mikuláš a obdarúva nielen tých najmenších, ale aj „veľkých".


 

Svojho vlastného Mikuláša má každoročne aj Obchodná akadémia Šurany. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Učiteľka školy PaedDr. Mária Bujdáková nacvičila so žiakmi 1.- 4.ročníka kultúrne vystúpenie, s ktorým sa predstavili žiakom školy a učiteľom v priestoroch šurianskej synagógy.

 

Pre účastníkov podujatia bola pripravená nielen hudba a spev, ale i informácie o sv. Mikulášovi a vzniku tzv. Mikulášskych tradícií. V závere podujatia „anjeličkovia a Mikuláš" rozdali sladké darčeky.

 

Podujatie sa páčilo aj prizvaným hosťom, ktorými boli RNDr. Miroslav Eliáš – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch a pani Tatiana Martišová, pracovníčka Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch.