Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
06.12.2017 18:58

Mikuláš zavítal aj k žiakom OA Šurany

K príjemnému spestreniu adventných dní patrí každoročne 6. december, kedy prichádza Mikuláš a obdarúva nielen tých najmenších, ale aj „veľkých".


 

Svojho vlastného Mikuláša má každoročne aj Obchodná akadémia Šurany. Nebolo tomu inak ani tohto roku. Učiteľka školy PaedDr. Mária Bujdáková nacvičila so žiakmi 1.- 4.ročníka kultúrne vystúpenie, s ktorým sa predstavili žiakom školy a učiteľom v priestoroch šurianskej synagógy.

 

Pre účastníkov podujatia bola pripravená nielen hudba a spev, ale i informácie o sv. Mikulášovi a vzniku tzv. Mikulášskych tradícií. V závere podujatia „anjeličkovia a Mikuláš" rozdali sladké darčeky.

 

Podujatie sa páčilo aj prizvaným hosťom, ktorými boli RNDr. Miroslav Eliáš – riaditeľ Mestského kultúrneho strediska v Šuranoch a pani Tatiana Martišová, pracovníčka Mestskej knižnice Michala Matunáka v Šuranoch.

Súvisiace články

12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...
15.02.2017 12:00

Venujú sa prekladaniu i vlastnej tvorbe

Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch si uvedomujú potrebu ovládania cudzích jazykov a radi využijú každú možnosť zdokonaliť sa, ako aj overiť si vlastné vedomosti.
04.07.2017 09:00

Budeme chlieb dovážať zo zahraničia? Mladí sa o štúdium pekariny nezaujímajú

Prognózy trhu práce uvádzajú, že v ďalších dvoch rokoch bude na Slovensku potrebných 96 pekárov a každý ďalší rok až do roku 2025 v priemere 13 ďalších. Záujem o štúdium pekariny je však minimálny. Za budúcich pekárov sa učí ib...