Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
18.03.2019 08:21

Miléniová Petržalka

Dňa 13. 03. 2019 bola pre verejnosť slávnostne sprístupnená v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici výstava Miléniová Petržalka mapujúca roky 2001-2018. Na jej tematickej koncepcii sa podieľal kolektív Miestnej knižnice Petržalka, konkrétne riaditeľka PhDr. Katarína Bergerová, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb Mgr. Viera Némethová a študenti Katedry etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pod odborným vedením pedagóga doc. Mgr. Ľuboša Kačírka, PhD. Výstava potrvá do 15.05.2019.

Podujatie je prehľadne koncipované na 10 tematických oblastí, ku každej z nich je venovaný samostatný informačný banner, ktoré podávajú cenné informácie o mestskej časti Bratislava-Petržalka konkrétne o celkovej situácii v samospráve, zdravotníctve, cirkevnom živote, športe, kultúre, architektúre, školstve, voľnom čase, infraštruktúre, spoločenskom živote s upriamením pozornosti na vystihnutie prínosu významných osobností výraznou mierou ovplyvňujúcich dejiny sídliska. Výstava ako informačno-dokumentačný projekt prezentuje spôsob života a kultúru obyvateľov Petržalky v 21. storočí.

Informačný banner o samospráve popisuje jednotlivých starostov Petržalky, návštevy významných politikov(premiéra Róberta Fica, bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča), podobne sa taktiež zmieňuje o existencii a význame občianskych združení pre deti a mládež( Kaspian, Ulita, Brána do života, Odyseus). Informačný banner o zdravotníctve predstavuje jednotlivé zdravotnícke zariadenia( nemocnice, polikliniky)združené v štátnej a súkromnej sfére(napr. Medissimo), taktiež nás oboznamuje s centrami sociálnej práce(Dom Rafael na Kutlíkovej ulici, Domov pre rodičov a deti na Vavilovovej ulici, Zariadenie opatrovateľskej služby na Mlynarovičovej ulici). V rámci organizácie cirkevného života dôležitú úlohu tu zohrávajú sakrálne stavby, kde sa stretávajú prívrženci náboženskej komunity, konkrétne ide o katolícke kostoly Kostol sv. Arnolda Janssena(verbisti), Kostol Svätej rodiny, Kaplnka sv. Dominika Savia(saleziáni), Kostol Povýšenia sv. Kríža(najstarší v Petržalke, postavený už v roku 1932), Kostol Sedembolestnej Panny Márie. V Petržalke je postavený aj Evanjelický kostol Svätej Trojice. O športové aktivity v Petržalke nie je žiadna núdza, funguje tu už niekoľko desaťročí Dostihová dráha, slovenský futbalový klub FC Petržalka( od roku 2012), prednedávnom tu bola otvorená Petržalská plaváreň, Bowlingové centrum HC Petržalka na Tupolevovej ulici a betónový skatepark na Gercenovej ulici. Ku kultúrnemu životu mestskej časti prispieva Divadlo Aréna, Dom kultúry Lúky, Dom kultúry Zrkadlový háj(usporadúvajúci podujatia Večer autentického folklóru, Teplákový bál so skupinou Lojzo, literárno- hudobné pásmo Petržalská baretka),v júni sa každoročne usporadúvajú Dni Petržalky(od roku 1998). Z architektonického hľadiska pre Petržalku sú typické moderné projektové rezidenčné stavby typu Nový háj, bytový komplex Slnečnice, Skybox( ocenený v roku 2013 titulom Stavba roka), Fuxova a pod. V Petržalke sú zastúpené rôznorodé vzdelávacie inštitúcie od materských(Turnianska vznikla v roku 2017, Vyšehradská vznikla v roku 2018), základných, stredných škôl. Sídli tu aj Vysoká škola ekonómie a manažmentu a Paneurópska vysoká škola. V rámci využitia voľnočasových aktivít Petržalka ponúka cez letné prázdniny možnosť zábavy a oddychu na Magio pláži s festivalom Bažant Kinematograf, v mesiaci máj v Sade Janka Kráľa prebieha aj simulované historické podujatie s názvom Obliehanie Bratislavy Napoleonom, v roku 2009 vznikla v blízkosti jazera Malý Draždiak Lúka vďaky, na ktorej vysadili svoje stromy významné osobnosti z oblasti umenia a politiky(Daniel Hevier, Ladislav Chudík, Anton Srholec, Marika Gombitová...). Infraštruktúra Petržalky pozostáva z významných konštrukčných stavieb spájajúcich sídlisko s historickým centrom mesta ako napríklad v roku 2005 otvorený Most Apollo(ocenený titulom Stavba roka v roku 2006, Opal Awards v roku 2006), v roku 2016 bol slávnostne skolaudovaný Starý most, Petržalská električka začala premávať až o rok neskôr.V Petržalke máme aj Most SNP, Most Lanfranconi a Prístavný most, ktorý je jeden z najfrekventovanejších z hľadiska premávky. V minulý rok bola pre verejnosť otvorená Petržalská tržnica s hypermarketom Kraj. Petržalku preslávili aj mnohé osobnosti v oblasti športu a kultúry, napr. moderátor Martin Pyco Rausch, reprezentant vo vodnom slalome Matej Beňuš(krstný otec Petržalskej plavárne), finalista československej súťaže Superstar Denis Lacho, tanečník Peter Modrovský, lyžiarka Veronika Velez- Zuzulová a pod.

K autentickosti výstavného priestoru prispievajú aj sklenené vitríny, v ktorých nájdeme vystavené časti oblečenia tanečnej akadémie Dansovia, jednotlivé čísla Petržalských novín z čias návštevy pápeža Jána Pavla II. a iné pamätné publikácie. Ak sa chcete dozvedieť viacej informácií, odporúčame nájsť si čas a prísť na výstavu do Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovu ulicu.

 

 

 

Súvisiace články

23.02.2018 18:13

Príďte si pozrieť skvostné umelecké diela Michala Ďurovku

V dňoch 05.02.-28.02. 2018 je inštalovaná v priestoroch Univerzitnej knižnice výstava Lesy a roviny slovenského akademického maliara žijúceho v Srbsku Michala Ďurovku. Na jej realizácii participovala Univerzitná knižnica spolu ...
29.10.2017 16:18

Ambasádori EPAS na návšteve Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Návšteva EP a RE v Štrasburgu bola odmenou pre takmer štyri desiatky junior a senior ambasádorov EPAS za ich aktivity v prvom ročníku programu "Ambasádorké školy EP" a prispela k lepšiemu pochopeniu ako tieto inštitúcie fungujú.