Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
17.10.2019 18:45

Miroslav Eliáš na besede v Múzeu Jána Thaina

K októbrovým podujatiam Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch patrí aj beseda s Miroslavom Eliášom, autorom knihy Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov, ktorá sa konala 15.októbra 2019.

V tomto roku sa čitateľom dostalo do rúk druhé vydanie knihy, ktorého obsah je obohatený o nové poznatky z dobových prameňov, fotografie mnohých pamiatok z radov epitafov a náhrobkov v prostredí slovenských kostolov, portrétov a medirytín zo zbierok múzeí. Čitatelia sa oboznámia s mnohými historickými udalosťami,ako napr.  Žitavský mier uzavretý 11. novembra 1606 medzi Osmanskou ríšou a Habsburskou monarchiou. Mier sa nazýva podľa rieky Žitavy, pri ktorej ústí bola zmluva podpísaná, v mieste dnešnej obce Radvaň nad Dunajom.  

Účastníci besedy  sa dozvedeli i to, že sebechlebskí hudci nie sú výmyslom, čo potvrdzuje archívny zápis a list palatína Draškoviča, spoznali mená a tváre účastníkov vozokanskej bitky v roku 1652, ako aj vlastenecké vyznanie grófa a generála Adama Cobora pred oslobodením Šurian v roku 1684 a mnoho ďalších zaujímavostí.

Počas besedy v Múzeu Jána Thaina autor knihy porozprával prítomným viacero zaujímavostí, ku ktorým sa dopátral počas štúdia v slovenských i zahraničných archívoch.

Bola to zaujímavá beseda, konštatovali účastníci podujatia.

 

 

Súvisiace články

12.08.2019 09:46

Prečo opúšťame základy výchovy ?

Často si kladiem otázku, či existuje ešte cesta späť. Tak sa mi zdá, že žijeme z podstaty, ktorú cieľavedome ničíme. detí ako ľudí, budúcich občanov. Vychovávame budúce kasty podľa financií rodičov, ich mocenského postavenia, p...
15.06.2018 07:10

Získanie profesionálnych pracovných kompetencií na stáži v Českej republike

Žiaci Strednej priemyselnej školy dopravnej na Kvačalovej ulici 20 v Bratislave sa na konci mája 2018 vrátili z dvojtýždňovej odbornej praxe - stáže, ktorú absolvovali v dopravných firmách a autoservisoch v Českej republike. Pr...