Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.06.2016 14:30

Mladí technici ukázali svoje zručnosti

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici zorganizovala v spolupráci s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o. súťaž Mladý technik pre žiakov základných škôl.

Súťaž mladých technikov sa uskutočnila 31.mája 2016 na pôde podniku v priestoroch Školiaceho strediska INA SKALICA. Žiaci ukázali svoje vedomosti a zručnosti zo základov techniky. V úvode ich privítala vedúca personálneho oddelenia Ing. Elena Kolínková a riaditeľka SOŠ strojníckej Skalica Ing. Žaneta Sirková. Súťaž mala dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti mali žiaci možnosť získať body za vedomosti a logické myslenie pri riešení úloh s názornými ukážkami. Žiakom sa viac páčila praktická časť, v rámci ktorej mali ukázať svoje zručnosti pri zhotovení výrobku podľa pripraveného technického výkresu.

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem žiakov o techniku a potrebu vzdelávania sa v tejto oblasti. Zruční ôsmaci ocenili prístup organizátorov a inštruktorov, ktorí sa im venovali a navodili príjemnú atmosféru počas súťaže. Vybavenie priestorov praktického vyučovania v podniku INA SKALICA, ktoré sú k dispozícii žiakom SOŠ strojníckej Skalica v systéme duálneho vzdelávania, sú na nadštandardnej úrovni. Žiaci boli milo prekvapení z priestorov, v ktorých sa odborne pripravujú budúci strojári a takisto z hodnotných cien, ktoré firma pripravila pre tri najšikovnejšie dvojice. Počas súťaže získali reálny obraz o podmienkach štúdia v systéme duálneho vzdelávania a praktického vyučovania budúcich strojárov.

1.ročník súťaže zaznamenal vysokú vedomostnú úroveň, výborné zručnosti žiakov základných škôl a poukázal na potenciál spájania školy a praxe, ktorý ponúka duálny systém vzdelávania realizovaný Strednou odbornou školou strojníckou a podnikom INA SKALICA spol. s r. o.