Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
28.04.2018 20:48

Mladý tvorca 2018

Stredné odborné školy sa opäť prezentovali v Nitre.

Výstavisko Agrokomplex v Nitre hostilo zástupcov stredných odborných škôl a firiem v dňoch 26.-27.apríla 2018.

Veľtrh práce JobExpo 2018 bol spojený s 26.ročníkom výstavy Mladý tvorca, v rámci ktorej sa prezentovalo vyše 130 stredných škôl zo Slovenska a Českej republiky. Školy prezentovali práce žiakov, rozvoj odborného vzdelávania vo svojich regiónoch, spoluprácu škôl s firmami a systém duálneho vzdelávania.

Rozvoj odborného vzdelávania a prípravy, systému duálneho vzdelávania otvárajú priestor pre podporu stredných odborných škôl zo strany zamestnávateľov. Ministerstvo hospodárstva SR ocenilo najlepšiu spoluprácu stredných odborných škôl so zamestnávateľskou sférou. Ocenenie si prevzali zástupcovia stredných odborných škôl

1.miesto – Súkromná stredná odborná škola technická Žiar nad Hronom,

2.miesto – Stredná odborná škola technická Vráble,

3.miesto – Stredná odborná škola drevárska Topoľčany.

Ocenené boli aj stredné odborné školy za inovácie a technickú tvorivosť v kategóriách strojárstvo, elektrotechnika, drevospracujúca výroba a umelecké spracovanie výrobkov.

Niektoré stredné odborné školy už tradične vystavujú a prezentujú v spoločných priestoroch so zamestnávateľmi, s ktorými dlhodobo spolupracujú a vstúpili do duálneho vzdelávania. Cieľom je prezentovať spoločnú koncepciu odborného vzdelávania a prípravy, uplatnenie absolventov na trhu práce, nedostatkové odbory vzdelávania a prípravu žiakov v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa.

Riaditelia stredných odborných škôl, zástupcovia firiem a hostia mali možnosť diskutovať o systéme duálneho vzdelávania v rámci odbornej konferencie a pracovných stretnutí.

Zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

28.07.2017 07:30

S angličtinou to myslia vážne

Obchodná akadémia v Šuranoch počas týchto prázdnin prišla s novinkou: usporiadať pre budúcich prvákov prípravný kurz anglického jazyka.
01.05.2018 23:33

Projekt Erasmus+ Strategické partnerstvá " Education for Global Responsibility"

V priebehu troch rokov sa rozvíjalo vzdelávanie o globálnej zodpovednosti medzi desiatimi partnerskými organizáciami v Dánsku, Spojenom kráľovstve, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, na Slovensku a v Chorvátsku s podporou programu E...
20.11.2017 03:30

Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+ „VET4SCAPE“ v Ľubľane úspešné

Nadnárodné pracovné stretnutie Erasmus+ VET4SCAPE - úspešné. Projekt má ambíciu zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej ekonomickej a jazykovej výučby a zaviesť inovatívne postupy a zapojiť sa do novej formy spolupráce s partnermi.