Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potrebu modernizácie odborných učební. Riaditelia škôl musia hľadať aj iné finančné zdroje, ak chcú učiteľom a žiakom vytvoriť podmienky na kvalitný výchovno-vzdelávací proces.

Projektová činnosť školy je zväčša cielená. Získať peniaze na to, čo škola potrebuje. Požiadavky pedagógov sa zvyšujú s rastúcim technickým rozvojom a potrebou modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu. Technické vybavenie učební však nie je lacnou záležitosťou. Keď pedagógovia navštevujú riaditeľov so svojimi požiadavkami na vybavenie tried, tí sa len chytajú za hlavu, kde na to zoberú a už počítajú. Samozrejme, že na všetko nemajú a tak sadnú k počítaču a hľadajú nejaké tie výzvy na projekty a granty. Projekty a granty sú obmedzené ako finančne, tak možnosťami na materiálne a technické vybavenie. A na druhej strane sa nemôžeme spoliehať na to, že každý projekt, ktorý napíšeme bude finančne podporený. Keď nie je projekt podporený, ideme ďalej a vyskúšame nejaký grant alebo výzvu mesta, oslovujeme občianske združenia a podnikateľov. Kým sa dostaneme k potrebnej sume, učitelia prídu s ďalšími požiadavkami. Projektov je málo a požiadaviek na modernizáciu učební veľa.

Súvisiace články

23.06.2018 15:48

Mestský park Petržalka City slávnostne skolaudovaný

V polovici júna 2018 bol otvorený v Bratislave-Petržalke za účasti primátora hlavného mesta Iva Nesrovnala nový mestský park pri Chorvátskom ramene Petržalka City. Hlavným zriaďovateľom otvoreného priestoru je Magistrát mesta B...
21.10.2017 17:43

Duálne vzdelávanie - cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov

V zamestnávateľskej sfére sa čoraz viac a intenzívnejšie otvárajú otázky o kvalite odborného vzdelávania a ďalšom uplatnení absolventov stredných odborných škôl. Duálne vzdelávanie môže vyriešiť problémy zamestnávateľov s nedos...
21.01.2017 07:45

Ako komunikujú naši žiaci?

Žiak s mobilným telefónom v ruke stráca reálny kontakt so svojimi spolužiakmi. Ani s modernými informačno-komunikačnými technológiami sa žiaci nenaučili efektívne využívať vymoženosti dnešnej doby.