Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
16.01.2019 11:11

Momentky z návštevy Múzea polície

Múzeum polície Slovenskej republiky sídli od roku 1992 na Gunduličovej ulici, ide o dôležitú súčasť objektu Palisád historického centra mesta Bratislavy v tesnej blízkosti Grassalkovichovho paláca. Hlavným zriaďovateľom múzejného strediska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. História vzniku múzea sa datuje do roku 1926, kedy bola daná do užívania na Špitálskej ulici legendárna budova Policajného riaditeľstva známa ako Dva levy. Ide aj mimochodom o významné dokumentačné stredisko, ktoré predchádzalo vzniklo samotného múzea. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v nej sídli dodnes. Policajný zbor Slovenskej republiky vznikol v roku 1993. Múzeum polície je významnou raritou, nakoľko ako jediné dokumentačné zariadenie mapuje vznik, vývoj a činnosť bezpečnostných a policajných orgánov na území Slovenska.

 

Expozícia múzea sa nachádza na prvom poschodí. Vo svojej podstate mapuje významné historické medzníky Československa, ktorého vznik sa datuje do roku 1918. Do spomínaného obdobia funkciu bezpečnostnej zložky plnili mestskí pandúri a drábi. Počas komunistického režimu Československa v rokoch 1948-1989 existoval Zbor národnej bezpečnosti, ktorý zastrešoval činnosť Verejnej bezpečnosti a štátnej policajnej tajnej služby Ministerstva vnútra s názvom Štátna bezpečnosť. Verejná bezpečnosť mala k dispozícii legendárne modely automobilov typu Lada 2103, ktoré sú nám aj známe zo socialistických televíznych filmov s kriminalistickou tematikou. Pozoruhodná je aj zbierka originálnych policajných uniforiem z rokov 1918-1939 z Francúzska, Česka a USA. Počas obliadky sme natrafili aj na maketu pohraničnej stráže Dunajskej hliadky, hliadkujúcej v okolí Devína a Petržalky, ktorých príslušníci chodili v modrých uniformách. Súčasťou hliadky bola pozoravateľna vo Vysokej pri Morave a ploty s vysokým elektrickým napätím. Po páde Železnej opony začiatkom deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia došlo k najväčšej masovej vzbure väzňov v Leopoldove, pri ktorej bolo zavraždených na úteku päť neozbrojených strážcov. Tvorcovia múzejnej expozície venovali pozornosť aj krutým vraždám z obdobia socializmu, v rámci ktorých najviac rezonoval prípad Ireny Čubírkovej v šesťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia odsúdenej na trest smrti obesením. Jedna z miestností múzea je vyhradená aj simulovanému miestu činu, konkrétne ide o socialistickú obývačku, na ktoré dorazí policajný vyšetrovateľ. V prípade vyšetrovania trestného činu dôležitú úlohu v kriminalistike zohrávajú nasledovné metódy, konkrétne ide o daktyloskopiu, mechanoskopiu, balistiku a jazykovú expertízu( typy písma- perličkové, hůlkové, kurzívne a šifry).

Múzeum polície je navštevované poslucháčmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a delegáciou z Ministerstva vnútra. V rámci exkurzie hodín Dopravnej výchovy sem môžu zavítať aj žiaci základných, či stredných škôl. Povinné výchovné školenie tu absolvujú aj chlapci z Diagnostického centra v Záhorskej Bystrici. Každý účastník obliadky múzea sa môže zapísať do pamätnej návštevnej knihy a ľubovoľne zobrať si so sebou propagačné materiály, konkrétne ide o pexeso s tematikou dopravných značiek, letáky propagujúce vedeckú inštitúciu a číslo časopisu Mladý záchranár.