Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
30.06.2018 19:16

Most s bohatou históriou

Most Márie Valérie patrí k stavbám, ktoré majú bohatú históriu, zároveň je stavbou spájajúcou dve krajiny Európskej únie Slovenskej republiky a Maďarska. Most spája slovenské mesto Štúrovo s maďarským mestom Ostrihom. Ročne ním prejdú pešo, na bicykli, motorovými vozidlami tisíce turistov. Most bol počas 2. svetovej vojny zničený ( v roku 1944) a obnovený bol v roku 2001 za finančnej podpory EÚ s prispením Slovenskej republiky a Maďarskej republiky.

Dnes je jeho dĺžka 514 metrov (premostenie má 509 m). Dva krajné e existujúce oblúky boli obnovené, tri chýbajúce stredné oblúky boli nanovo vyrobené. Pôvodná výška oblúka (7,2 m) bola na žiadosť Slovenska navýšená na 9,5 m.

Z mosta je krásny výhľad na ostrihomskú baziliku.

Z histórie mosta

Pontónový most, ktorý bol vybudovaný v roku 1585 slúžil takmer sto rokov, v roku 1683 bol zničený. Od roku 1762 slúžil na spojenie medzi oboma brehmi Dunaja tzv. lietajúci most (kompa). Pomocou 400 metrov dlhého lana položeného na siedmich loďkách, ktoré boli od seba vzdialené v päťdesiatmetrových rozostupoch sa prepravoval tovar i osoby.

Nový most cez Dunaj na tomto mieste naplánoval v roku 1893 maďarský architekt János Feketeházy (navrhol aj cestný most v Komárne). Za dva a pol roka ho postavila firma Cathry Szaléz (1895). Dňa 28. septembra toho istého roku ho vysvätil arcibiskup Vaszary Kolos. V deň odovzdania sa využíval bez platenia mýta, inak sa na ňom až do roku 1918 vyberalo mýto. Most mal dĺžku 496 m a zaznamenal aj jeden rekord. Otvor medzi stredovými piliermi meral 118 m.

Na pomenovanie mosta po princeznej Márii Valérii museli získať súhlas od vtedajšieho rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I. a jeho manželky Alžbety Bavorskej (známej ako Sisi). Arcivojvodkyňa Mária Valéria mala vtedy tridsať rokov a v Uhorsku bola veľmi obľúbená. Organizovala charitatívne podujatia, bola mecénkou nemocníc, útulkov a Červeného kríža. Mária Valéria bola v poradí štvrtým dieťaťom cisárskeho páru a zároveň jediným, ktorého výchovu odmietla cisárovná zveriť svojej svokre. Narodila sa v apríli 1868 v Budíne. Jej vychovávateľom bol ostrihomský rodák János Rónay. Vydala sa vo veku 22 rokov, dňa 31. júla 1890 za Františka Salvátora Rakúsko – Toskánskeho.. Venovala sa dobročinnosti , založila mnoho chudobincov a starobincov. Zomrela v septembri roku 1924.
Pomenovanie mostu spájajúceho Štúrovo s Ostrihomom práve po dcére cisárkeho páru má svoje historické pozadie najmä v obľube , ktorej sa rakúska cisárovná a uhorská kráľovná tešila v radoch ľudu.