Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Kornélia Ďuríková
17.09.2016 10:00

Mozog ako sval

Mnoho ľudí rozmýšľa o inteligencii, športovom alebo umeleckom nadaní ako o niečom fixnom, nemennom a že to tak ostane po celý život. Najnovšie výskumy v oblasti mozgu, medicíny a psychológie ale hovoria o niečom inom. Mozog je ako sval, ktorý ak s ním pracujeme, rastie a stáva sa silnejším. Tieto skutočnosti majú zásadný dopad na schopnosť učiť sa a rozvíjať sa.

Ako je možné, že malé deti, presnejšie bábätká sú zvedavé, úplne prirodzene sa učia a kým prídu do puberty menia sa na „kĺbko nezáujmu a nešťastia“? 

Strata motivácie, chuť učiť sa, byť zvedavý, kritické myslenie, schopnosť ísť do hĺbky problému, robiť zodpovedné rozhodnutia to všetko sú zručnosti, ktoré sú v našich školách nedostatkové. Dôvodov prečo je to tak je mnoho a nie je to obsahom tohto príspevku. Chcela by som ale predstaviť jednu z možností, ako sa pokúsiť zlepšiť to.

Ide o učenie detí trom témam: 1. Predstavenie mozgu ako svalu 2. Učenie mysle nastavenej na rast 3. Vytrvalosť.

Existujú dôkazy, ktoré poukazujú na výrazné zlepšenie študijných výsledkov žiakov, ak žiakom predstavíte aspoň jednu zo spomínaných oblastí. Je ideálne, ak sa s témami pracuje celý školský rok a je to súčasťou bežného vyučovacieho procesu, predovšetkým štýlu práce učiteľa. No aj krátky 4-5 hodinový program dokáže zlepšiť motiváciu detí.

Žiakom môžete priblížiť celú tému a hlavne otvoriť otázky inteligencie, nadania a talentu aj na príkladoch populárnych osobností. Napríklad: „ ...Ak sú inteligencia ale aj talent len vrodené ako sú možné nasledujúce príbehy:

  • Keď mal 11 rokov vyhodili ho z tímu, pretože mu diagnostikovali nedostatok rastového hormónu – Lionel Messi 
  • Keď bol na strednej škole vyhodili ho z basketbalového tímu pre nedostatok talentu. Išiel domov, zavrel sa vo svojej izbe a hodiny plakal – Michael Jordan
  • Ako dieťaťu mu diagnostikovali poruchy učenia – Steven Spielberg
  • Niekoľkokrát ho vyhodili z práce pre nedostatok kreativity a fantázie – Walt Disney
  • Do 4 rokov nerozprával. Učitelia o ňom hovorili, že z neho nič nebude – Albert Einstein

Cieľom je otvoriť deťom myslenie a ponúknuť im aj iné predstavy o svojich schopnostiach ako tie, ktorým veria aktuálne. Deti musia začať rozmýšľať o tom, že schopnosti sa môžu meniť, rozvíjať a ak mi teraz niečo nejde, prípadne ak majú presvedčenie, že na „matematiku nemám proste bunky“ alebo „fyzika je ťažká a nikdy mi nepôjde“ alebo aj opačne „mám talent na kreslenie a nemusím na sebe robiť“ všetko sa môže zmeniť.

Kľúčom k zmene je 5 vecí : 1. Neustále učenie a tréning zručností 2.Nastavenie mysle 3. Vytrvalosť a schopnosť prekonávať prekážky 4. Brať chybu ako indikátor zvolenej stratégie (nebrať chybu ako katastrofu a osobnú prehru, ale „len ako zle zvolenú stratégiu a skúsiť inú“) 5. Spätná väzba (kritiku, opravu nebrať ako hodnotenie toho, či som dobrý alebo zlý ale ako radu)

Úloha učiteľa je v celom procese zásadná. Malo by sa to stať súčaťou jeho štýlu učenia, mal by pôsobiť ako sprievodca a radca dieťaťa a hlavne mal by mu ponúkať nástroje ako sa zlepšovať. To znamená nie len oznámiť výsledok, známku, ale napríklad prejsť chybami, mať radosť z chýb a ponúkať rôzne spôsoby ako sa dopracovať k zlepšeniu. V neposledom rade vytvárať atmosféru dôvery, bezpečia a diskusie.

Mozog ako sval

Jedným z krokov zlepšenia schopnosti učiť sa (čokoľvek – vedomosti, umelecké či športové zručnosti) je pochopenie ako funguje mozog. Za posledných 40 rokov sa znalosti v oblasti fungovania mozgu zmenili. Viera, že mozog je fixný počítač sa zmenila v presvedčenie, že mozog je ako sval. Je to tvarovateľná hmota. Viac sa môžete dozvedieť aj v druhom videu stránky:

https://www.khanacademy.org/youcanlearnanything

Ponúkam môj text, ktorý sa dá využiť pri práci s deťmi. Je spracovný z programu Brainology. 

MÔŽEŠ ZLEPŠIŤ SVOJU INTELIGENCIU

Veľa ľudí si myslí, že mozog je záhada. Veria, že ľudia sa rodia buď múdri, chytrí alebo hlúpi – a takí ostanú počas celého života.

No najnovšie výskumy ukazujú, že mozog je ako sval – mení sa a je silnejší, keď ho používate. Vedci sú dnes už dokonca schopní ukázať, ako mozog rastie a ako sa stáva silnejším, keď sa učíte.

Každý vie, že keď cvičíte a napríklad dvíhajte činky, svaly sa stávajú silnejšie a väčšie. Najprv začnete s menšou váhou, postupne ju zvyšujete a až po dlhom a pravidelnom cvičení,viete zdvihnúť toľko, koľko potrebujete. To všetko preto, pretože svaly sa stanú silnejšie a väčšie, práve vďaka cvičeniu. Keď ale prestanete cvičiť, svaly sa zmenšia a oslabnete. 

Väčšina ľudí ale nevie, že ak cvičíte a učíte sa nové veci, časti vášho mozgu sa menia a dokonca sa zväčšujú. Podobne ako pri svaloch na tele.

Vo vnútri mozgu, v časti, ktorá sa volá mozgová kôra, sa nacházdajú bilióny malinkých nervových buniek nazvané neuróny. Neuróny sa spájajú a spolu vytvárajú komplikovanú sieť. Komunikácia medzi týmito bunkami je to, čo nám pomáha riešiť problémy.

Keď sa učíte nové veci, tieto malé spojenia sa v mozgu násobia a sú silnejšie. Čím viac namáhate svoju myseľ – čím viac a náročnejšie veci sa učíte, tým viac vaše mozgové bunky rastú. Potom nastane to, že úlohy, ktoré sa vám zdali kedysi ťažké a neprekonateľné, už zrazu náročné nie sú. Výsledkom je silnejší a múdrejší mozog. 

Ako vieme, že mozog môže byť silnejší a môže rásť?

Vedci nad tým začali rozmýšľať, keď študovali zmeny mozgu u zvierat. Zistili, že zvieratá, ktoré bývali v komplikovanejšom prostredí, mali viac spojení medzi neurónmi ako tie, ktoré žili v jednoduchšom prostredí. Výskum vykonali s myšami. Zistili, že myši v klietkach s prekážkami mali viac neurónových spojov ako tie, ktoré žili v prázdnych klietkach. Mozog „komplikovanejších“ myší dokonca vážil viac. Zvieratá, ktoré museli viac trénovať svoj mozog boli „múdrejšie“ ako tie druhé.

 

Zistili ale aj dôležitú vec, a to, že na veku nezáleží. Dokonca aj staré zvieratá, keď boli postavené pred náročnejšie úlohy a museli sa ich naučiť, ich mozog narástol o 10%! A vytvorili si nové nervové spojenia.

Dieťa a rozvoj mozgu

Ďalšia vec, ktorá nútila vedcov rozmýšľať o zmenách v mozgu boli bábätká. Každý vie, že bábätká sa rodia bez schopnosti rozprávať alebo rozumieť jazyku. No po nejakom čase, sú schopné rozumieť jazyku svojich rodičov. Ako je to možné?

Kľúčom k rastu a rozvoju mozgu je: Precvičovanie

Od prvého dňa narodenia, bábätká počúvajú ako ľudia okolo seba rozprávajú. K dieťaťku alebo medzi sebou. Deti musia pochopiť zmysel týchto zvukov a ich význam. Bábätka si vlastne trénujú svoj mozog.

Neskôr skúšajú hovoriť, komunikovať. Najprv sú to zvuky typu go-go, ga-ga a kým dosiahnu 3 roky, väčšina detí je schopná povedať celú vetu. Keď sa to už raz deti naučia, nezabudnú to. Detský mozog sa zmenil – stal sa múdrejším.

To sa všetko sa deje preto, lebo učenie spôsobuje permanentné zmeny v mozgu. Mozgové bunky bábätiek sa zväčšia a spojenia medzi neurónmi zosilnejú. Tieto silnejšie spojenia vytvoria silnejší a múdrejší mozog. Presne tak, ako keď cvičíte svaly.

 Nárast neurónových spojení u dieťata

 

Pravda o „múdrosti“ a „hlúposti“

Nikto si nemyslí o bábätkách, že sú hlúpe, pretože nerozprávajú. Oni sa to proste EŠTE nenaučili. Ale ľudia sú schopní nazvať niekoho hlúpakom, keď nevie vyriešiť matematickú úlohu, alebo keď má problémy v gramatike. Všetky tieto „veci“ sa ale dajú naučiť cvičením.

Precvičovanie je základom zlepšovania a učenia. A čím viac sa človek učí, tým ľahšie sa vie potom naučiť nové veci. To preto, že mozog zosilnel! Mozog je ako sval!!

Každý študent vie byť múdrejší!! Každý. Treba len cvičiť a posilovať svoj „mozgový sval“. Učením si tiež zlepšujete svoje zručnosti, spoznávate rôzne spôsoby učenia sa, ktoré vám sedia. Presne tak, ako keď sa športovec učí nové pohyby, či techniky.

Veľa ľudí ale nevyužije šancu posilniť a rozvíjať svoj mozog, pretože si jednoducho myslia, že to nejde, nemajú „na to“ či „ono“ schopnosti alebo je to pre nich príliš ťažké.

Byť lepším študentom, byť múdrejším si vyžaduje tréning a precvičovanie. Presne tak ako v športe. Niekedy to dokonca aj bolí!! Ale ak to už raz prekonáte a stanete sa silnejší a lepší, celá tá námaha stojí za to!

 

Súvisiace články

28.02.2016 11:30

Niekoľko slov neučiteľom

Práve v tomto čase sa objavujú rôzne názory na učiteľské povolanie. Verejnosť môže mať skreslené predstavy o práci učiteľa. Kameňom úrazu často býva jeho pracovný čas......
16.02.2017 14:30

Poznáme mená víťazov Nitrianskeho kraja v Súťaži žiakov stredných škôl v SIP

Dňa 16. februára 2017 sa stretli najlepší z najlepších na 51.ročníku krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači