Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
21.07.2020 16:08

Múzeum colníctva a finančnej správy

Múzeum colníctva a finančnej správy sídli v historickej klasicistickej budove bývalej mýtnice(Kendeffyho dom) na Istrijskej 49 v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Ide o vysunutú expozíciu Mýtneho domčeka umiestneného pri bratislavskom Starom moste, ktorá existovala v rokoch 2012-2014. Múzeum slávnostne bolo otvorené pri príležitosti Medzinárodného dňa colníkov 26.1.2018 za účasti prezidenta finančnej správy Slovenskej republiky Františka Imreczeho, vedúcej organizačného oddelenia finančnej správy Slovenskej republiky Dany Hlaváčovej Vankovej a starostu mestskej časti Devínska Nová Ves Milana Jambora. Na vzniku inštitúcie participovalo riaditeľstvo Finančnej správy SR v spolupráci so Spolkom histórie colníctva a finančnej správy.

Múzejná expozícia je zaujímavá po faktografickej, vecnej a tematickej stránke. Návštevníkov oboznamuje s historickým vývojom colníctva od stredoveku až po koniec deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Ide o stručné popisy vzťahujúce sa k rozvoju stredovekých ciest, najznámejšia bola Jantárová cesta, v rámci ktorých sa začalo vyberať povestné mýto. Expozícia poskytuje aj informácie o zákonitostiach vývoja colnej správy v rokoch 1918 až 1938, predstavuje sieť colných úradov(datujú sa do roku 1923) a legislatívne nariadenia určujúce colné právne pomery(Martincov colný zákon z roku 1927). Z informačných panelov sa dozvedáme ako fungovala finančná stráž začiatkom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia, čiže členila sa na pohraničnú finančnú stráž a dôchodkovú kontrolu. V rokoch 1936 až 1939 existovala Stráž obrany štátu(ďalej SOS), ktorá výlučne pozostávala z príslušníkov ozbrojených zborov četníctva, finančnej stráže a uniformovanej štátnej polície. Jej prvoradým záujmom bola ochrana hraníc a vykonávanie úkonov súvisiacich s colnou správou. V roku 1969 vzniklo Colné riaditeľstvo pre Českú a Slovenskú socialistickú republiku. Po roku 1989 colná správa patrí pod federálne ministerstvo financií, neskôr pod ministerstvo financií, vznikol aj samostatný Colný úrad SR a regionálne colné úrady. Nariadenia Európskej únie obsahuje aj colný zákon 238/2001 Z. z., bol rozšírený zákonom 464/2003, podľa ktorého veliteľa ozbrojených síl SR menuje prezident SR. Pozoruhodné sú sklenené vitríny, v ktorých sú umiestnené historické unikáty materiálnej povahy: colnícky mečík, ide o zbraň štátnych úradníkov colnej služby, legendárna uniforma vrchného respicienta finančnej stráže z čias Rakúsko-Uhorska, rezortná colná medaila, služobný preukaz financa z roku 1913, svadobné menu financa, replika uniforiem finančnej stráže z roku 1938, uniforma vyššieho úradníka finančnej stráže po roku 1945, kalkulačka datovaná do 50. rokov 20.storočia a výbava družstva SOS pozostávajúca z ľahkého guľometu, pušky Mannlicher 1895, plynovej masky, vojenskej prilby 32, sumky s nábojmi a pod. V rámci javov vecnej povahy expozícia sprístupňuje množstvo dokumentačných materiálov konkrétne spisov úradníckeho charakteru napr. daňové doklady, kroniky, služobné spisy a pod. Múzeum tematicky mapuje významné dejinné obdobia vzťahujúce sa k územiu Slovenska aj s príslušnými artefaktmi( mužské a ženské uniformy, služobné označenie pracovníkov colnej správy v rokoch 1970-1993, čiapka uniformy s názvom Orlík využívanej počas Slovenského štátu a pod.). Návštevník múzea má možnosť zapísať sa do pamätnej kroniky a vybrať si z jednotlivých propagačných pamätných suvenírov napr. tričká, perá, pohľadnice, fotografie a pod.

Vstup: voľný

Otváracie hodiny: Utorok, Štvrtok 9.00 - 17.00

Sobota, Nedeľa 10.00 – 18.00(letné prázdniny)

 

Súvisiace články

05.02.2016 10:00

Vieš prečo a ako sa učiť anglicky?

Nie som odborníkom historických udalostí a zároveň nepodávam správy priamo z univerzitnej veže zo slonoviny. Napriek tomu sa rada dozvedám nové veci a o to radšej sa s nimi podelím s každým, kto zmýšľa pozitívne, nebojí sa budo...
31.01.2017 13:45

Aj v deň vyhodnotenia polročných výsledkov žiakov môže vládnuť na škole veselá atmosféra

Príkladom je aj Obchodná akadémia v Šuranoch. Práve v deň polročného hodnotenia výsledkov žiakov sa na škole konala v poradí 1.fašiangová veselica v maskách.