Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
18.09.2019 19:33

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch predstavuje zaujímavý predmet mesiaca

Ján Thain - prvý riaditeľ novozámockého múzea , národopisec, výtvarník a profesor novozámockého gymnázia - patrí k významným osobnostiam mesta Nové Zámky.

Narodil sa 5. septembra 1885 v Nových Zámkoch. Maturitnú skúšku absolvoval v novozámockom katolíckom generálnom gymnáziu a svoje odborné štúdium absolvoval na Krajinskej uhorskej kráľovskej Vysokej škole výtvarných umení, kde vykonal skúšku Učiteľa výtvarnej výchovy v zmysle skúšobného poriadku vydaného dňa 7. marca 1930, a to ministerským nariadením č. 12, 952.

Predmetom mesiaca september v Múzeu Jána Thaina je  diplom stredoškolského učiteľa  z 25.júna 1911, z jeho textu sa dozvedáme, že na základe tejto skúšky bol Ján Thain vyhlásený za spôsobilého na vyučovanie umeleckej a geometrickej kresby na domácich stredných školách, na vyšších priemyselných školách, na priemyselných odborných školách,  na dievčenských priemyselných školách, ako aj na nižších vzdelávacích inštitúciách, ktoré boli s vyššie uvedenými rovnocenné

Diplom, ako úradná listina je overený pečiatkou Krajinskej uhorskej kráľovskej komisie pre profesorov výtvarnej výchovy a podpismi.

Návštevníci Múzea Jána Thaina sa so záujmom pristavujú pri predmete mesiaca, ktorý je cenným artefaktom aj v oblasti histórie školstva a pedagogiky.

 

Súvisiace články

08.05.2016 09:30

Kultúra školy je obrazom jej rozvoja

Kultúra SOŠ strojníckej v Skalici vychádza z potrieb pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a žiakov učebných a študijných odborov. Naše predstavy vychádzajú z prístupov a hodnôt vo výchovno-vzdelávacom proces...
16.07.2016 12:00

Veľa rekonštrukčných prác na školách a málo peňazí

Mnohé školy a školské zariadenia sú v zlom stave. Po dlhých rokoch sú v nevyhovujúcom stave strechy, okná, fasády, sociálne zariadenia a šatne.