Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
25.01.2017 19:30

Múzeum Jána Thaina vystavuje dielo Františka Vašeka

I keď Vianoce sú za nami, o vystavený Bethlehem je veľký záujem zo strany detí i dospelých .

 

Meno umeleckého rezbára Františka Vašeka sa natrvalo zapíše do zoznamu ľudových umelcov novozámockého okresu . 

O autorovi a diele

K drevu sa dostal náhodou. Spočiatku to boli len lustre, chatky, kostoly zo špajdlí. Až neskôr na žiadosť jedného zo synov, aby mu vyrobil panáka, vyrobil drevenú sošku. Aby nebolo panákovi smutno, do týždňa dostal aj ženu. Jeho diela sa okrem Nitry, Mojzesova či Nových Zámkov nachádzajú aj v Nemecku, Japonsku, Maďarsku, Rakúsku, Česku, Kanade, Austrálii.

Aj Nové Zámky sa v období vianočných trhov pýšia Betlehemom, ktorý je dielom tohto umelca. Jeho najznámejším dielom je však zmenšená 3-metrová socha Ježiša Krista – kópia sochy z Rio de Janeira v Brazílii.

Tematicky rôznorodá činnosť umelca zahŕňa biblické námety, reliéfy, ikony, zvieratá, rozprávkové bytosti a v neposlednom rade sošky s poľnohospodárskou a vidieckou tematikou. Pri predaji sochy sa pán Vašek ťažko lúčil so svojím dielom, a preto si zvykol vyrobiť kópiu každej sochy, ktorú predá. Svoje diela tvorilz lipového a dubového dreva. Tvorba tohto umelca je unikátna, cítiť z nej radosť z práce, talent a odovzdanosť majstra drevu.

 

Bethlehem vystavený v Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch si so záujmom prezerajú malí i veľkí

K dielam, ktoré vyšli spod rúk umelca patrí aj Betlehem, ktorý, i keď bol Predmetom mesiaca december 2016, skrz veľkého záujmu návštevníkov ostáva vystavený do konca januára 2017.

Vystavený Bethlehem pozostáva z 22 kusov drevených plastík. Ústrednými postavami sú kľačiaca Panna Mária, svätý Jozef a Jezuliatko ležiace v jasličkách. Vľavo od nich sa nachádzajú pastieri s ovečkami, prichádzajúci pokloniť sa narodenému Ježiškovi. Vpravo sú figúrky troch kráľov s ťavou, mudrcov z Východu, ktorí mu prinášajú dary – zlato, kadidlo a myrhu. Nad jasličkami stoja zvieratká - vôl a oslík, ktoré podľa legendy svojim dychom zohrievali malého Ježiška. Nad celým dejiskom bdie anjel hlásiaci: „Slávu Bohu na výsostiach“. Tento krásny betlehem je najnovším prírastkom zbierkového fondu múzea. Za jeho získanie (ako i ďalších 15 plastík sakrálneho a svetského charakteru) vďačí MJT v Nových Zámkoch tisíc eurovej finančnej dotácii z Fondu na podporu umenia.

 

Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch aktívne spolupracuje so školami regiónu. "Deti z materských i základných škôl okrem návštev výstav majú možnosť si vyskúšať svoju zručnosť v tvorivých dielňach. Pri tejto príležitosti sa každý mesiac oboznámia aj s aktuálnym predmetom mesiaca. Získavajú nové informácie a neraz i motiváciu pokúsiť sa niečo v budúcnosti vytvoriť." hovoria pracovníci múzea. 

 

Súvisiace články

12.05.2017 19:45

ZBAVENÍ PRÁVA – MAJETKU – ŽIVOTA

„ZBAVENÍ PRÁVA - MAJETKU - ŽIVOTA Židovský osud na Južnom Slovensku 1938 - 1947 “ je názov najnovšej knihy novozámockého autora, Tomáša Langa.
29.05.2019 17:38

Ľudskosť

Azda nikdy sa na našej planéte toľko nehovorilo o ľudskosti ako dnes. Hlásiť sa k ľudskosti, byť človekom sa nosí. V skutočnosti nás však počty vojen a zbedačovania veľkých skupín ľudstva napĺňajú znepokojením, že presadzovanie...