Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
18.09.2020 19:35

Múzeum obchodu

Múzeum obchodu sídli na Linzbothovej ulici 16 v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Expozícia je situovaná v priestoroch kúrie, jej vznik sa datuje do roku 1983, no verejnosti bola sprístupnená až v roku 2006. Múzeum dokumentuje vývoj obchodu, pohostinstva a cestovného ruchu na území Slovenska.

Múzeum obchodu prezentuje bohaté zbierky, ide prevažne o artefakty hmotnej povahy, ktoré pozostávajú z počítačových strojov; kartónových vývesiek a stojanov; reklamných predmetov; obalov; váh; pokladní a zásobníkov na kávu a tovar. Počítačové stroje tvorili dôležitú pomôcku vo vedení účtovníctva. Najvýznamnejší z nich bol Thomasov aritmometer(19.storočie). Do skupiny počítačových strojov patria aj desaťklávesové stroje Dalton, Astra, Sunstrand, v tridsiatych rokoch dvadsiateho storočia sa začali vo veľkom miere využívať viacradové klávesové prístroje Burroughs a stroje so stupňovitými valcami Leibnitz, Mercedes-Euklid. Návštevníkom múzea je k dispozícii vo vystavenej sklenenej vitríne počítačový stroj Facid(Švédsko), kalkulačka Subtraction a počítačový stroj Mira. Kartónové vývesky a stojany boli vystavené vo výklade a interiéri predajne, najčastejšie zákazníkom sprostredkovali informácie o kvalitách tovaru. Spomínané predmety využívali maloobchodníci. Vo vitríne je vystavené Schichtovo mydlo 1848-1938; India Tea vo vlastnom balení(obchodné družstvo Plzeň); prací prášok Radion so sloganom pere sám; čistiaci prípravok na umývanie IMI a pod. Reklamné predmety mali a dodnes majú praktické použitie vo forme doplnkových prísad v potravinárstve, drogérii a iných odvetviach(napr. Maggi polievkové korenie, Keglevich Brandy Medicinal, parfuméria F. Procháska, porcelán Haas&Czjzek a pod.) Obaly sa spravidla vyznačujú reklamnou a ochrannou funkciou. V rámci skupiny obalov sú vystavené plechové, kartónové a drevené škatule datujúce sa do obdobia prelomu 19. a 20.storočia. Pozoruhodné boli obaly rôznych výrobkov-cukroviniek Hašlerky Praha firma Fr. Lhotský; Kulíkova káva; plechovka na bonbóny firma Vorlíček a synové; kakao Kolinea; čokolády Stollwerck a pod. V priestore múzejnej expozície sa nachádza aj obchod so zmiešaným tovarom T. Vejchovej, v ktorom nájdeme nespočetné množstvo produktov socializmu. Váhy sú súčasťou múzejnej expozície, konkrétne ide o nasledovné prístroje - rovnoramenné a závesné mincierové váhy(starovek); balančné váhy(systém Roberval 17.storočie a Béranger 19.storočie); decimálne váhy, rodinné stolné váhy s ciferníkom a pod. V múzeu je prezentovaná aj kolekcia dvoch typov pokladní, ktoré sa využívali na kontrolnú činnosť v nedávnej minulosti, t. j. staršia príjmová(drevená schránka so zásuvkou slúžila na evidenciu platieb) a registračná(19.storočia USA štát Ohio vydávala potvrdenia s dátumom). Zásobníky na kávu sa špecializovali na uskladnenie veľkého množstva praženej kávy v obchodoch. Zabezpečovali ochrannú (pred svetlom, prachom, zvetraním) a estetickú funkciu v interiéroch obchodov. Existujú sklenené(cukrovinky), keramické(horčica, soľ) zásobníky a špecifickú kategóriu predstavovali petrolejomery(prelom 19. a 20. storočia), ktoré boli vtedy hlavným zdrojom svetla. S pohostinstvom neodmysliteľne súvisí predaj, čapovanie a propagácia piva a pivovarov. V 19. storočí bolo v Uhorsku sústredených okolo 30 pivovarov. V ČSR koncom dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia bolo 457 pivovarov(Čechy 363, Morava a Sliezsko 73, Slovensko 20, Zakarpatská Ukrajina 1). V súčasnosti počet pivovarov na našom území rapídne stagnuje.

Múzeum obchodu vo svojej špecifickej platforme prezentuje verejnosti nezvyčajné čaro socialistického života a jeho obchodných služieb na našom území. Dobové výrobky sa vyznačujú farebnou pestrosťou, pútavým grafickým dizajnom, prekrásnymi ilustráciami a výstižným, no zmysluplným slovným obsahom vo forme sloganu. Expozícia je určená nielen študentom spoločenských vied(ekonómia, história, cestovný ruch, marketing), pre ktorých by návšteva mala byť nutnou samozrejmosťou, ale aj bežným záujemcom o vedu a techniku.

Otváracie hodiny: Utorok-Piatok 9.00-17.00

Sobota-Nedeľa 10.00-17.00

Súvisiace články

01.11.2018 17:40

Študenti OA Levice v simulovaných študentských voľbách

Dňa 24.10.2018 sa študenti Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili simulovaných Študentských komunálnych volieb, ktorých sa zúčastnilo viac než 63,4 % študentov tejto školy. Celková účasť na simulovaných voľbách zúčastnených ...