Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
08.10.2019 07:32

Na návšteve v Múzeu Jána Thaina

 

Obchodná akadémia v Šuranoch aktívne spolupracuje s Múzeom Jána Thaina v Nových Zámkoch. K spoločným podujatiam nedávnej minulosti patrí výstava 100 rokov Československa v našom regióne a v našej škole,ktorú si mohli návštevníci pozrieť v mesiacoch október – november 2018.

Dňa 7.októbra 2019 sa žiaci tretieho ročníka Obchodnej akadémie v Šuranoch v rámci výchovno vzdelávacej exkurzie opäť vybrali do Múzea Jána Thaina kde si vypočuli prednášku historika Pavla Rusnáka na tému Úloha Nových Zámkov v protitureckej obrane. Žiaci sa dozvedeli o vzniku a úlohách novozámockej pevnosti, oboznámili sa s menami známych osobností daného historického obdobia v súvislosti s históriou mesta Nové Zámky, ku ktorým patrili Fridrich Žerotín, Šimon Forgáč, Juraj Séchéni a iní. Dozvedeli sa, že podobnými pevnosťami, akou bola novozámocká, sa mohli pýšiť aj v iných častiach Európy : chorvátsky Karlovac alebo dodnes existujúci holandský Naarden. Menším variantom je pevnosť Leopoldov, prestavaná na väzenie v roku 1855.

Po prednáške si žiaci prezreli aktuálnu výstavu „Bojujte a ak treba, položte aj život!" , ktorá vznikla pri príležitosti 170. výročia vypuknutia uhorského boja za slobodu v Podunajskom múzeu v Komárne a tak kladie veľký dôraz na prezentáciu diania v meste a k tomu sa viažuce hmotné a písomné pamiatky. Súčasťou výstavy sú aj panely, približujúce históriu mesta Nové Zámky v revolučných rokoch 1848/49.