Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Jana Hollá
05.04.2018 15:04

Na SOŠ technickej v Tlmačoch si zmerali svoje zručnosti najlepší zo stredných škôl

„Jedinečný" - ak by ste v Slovníku slovenského jazyka hľadali toto slovo, našli by ste tam popis významu slova ako zriedka, ojedinele sa vyskytujúci, vzácny, neobyčajný, výnimočný, nevídaný, čo nemá páru. Všetky tieto slová naozaj bližšie popisujú súťaž Mladý zvárač, ktorá sa už jedenásty rok  konala na pôde Strednej odbornej školy technickej v Tlmačoch.  Súťaž je akreditovaná a koná sa pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Cechu zváračských odborníkov v Trnave a s podporou zriaďovateľa Nitrianskym samosprávnym krajom.

Na jedenástom ročníku súťaže, ktorý sa konal 21. marca 2018 sa zúčastnilo 39 súťažiacich z 11-tich stredných škôl z celého Slovenska. Okrem súťažiacich sme na pôde školy, ktorá zároveň pôsobí aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre zváranie a nedeštruktívne technológie privítali množstvo vzácnych hostí.

Nitriansky samosprávny kraj reprezentoval vedúci Odboru vzdelávania a kultúry RNDr. Vladimír Gubiš a vedúci Oddelenia ekonomických činností Ing. József Kürti.  Za Cech zváračských odborníkov v Trnave sa súťažiacim prihovoril doc. Ing. Jozef Jasenáka.  V radoch hostí boli  aj zástupcovia zamestnávateľov z blízkeho okolia a mali možnosť  vidieť v „akcii" zručných zváračov, ktorí by v budúcnosti mohli rozšíriť rady ich zamestnancov.

O významnosti a jedinečnosti súťaže svedčí aj zloženie hodnotiacej komisie, v ktorej mali zastúpenie odborníci v oblasti zvárania  z celého Slovenska.

Súťažiaci si mali možnosť preveriť svoje zručnosti v troch kategóriách - Metóda 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu, Metóda 111 MMA zváranie obalenou elektródou elektrickým oblúkom a Metóda 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2. Najsilnejšou kategóriu s vysokým počtom účastníkov (18 súťažiacich) bola kategória, v ktorej sa zváralo metódou 135 MAG. V tejto kategórii si s chlapcami zmerali sily dve zástupkyne nežnejšieho pohlavia zo SOŠ Košice Šaca a SŠ Martin.

Na základe hodnotenia, ktoré prebiehalo za zatvorenými dverami, kedy nezávislí odborníci skontrolovali kvalitu a vzhľad zvarov, boli vyhlásené nasledovné výsledky:

Metóda 135 MAG:

1. miesto:           Dominik Ženčák, Spojená škola Martin

2. miesto:           Patrik Zolčák, Stredná odborná škola technická Tlmače

3. miesto:           Tomáč Čanecký, Stredná odborná škola technická Čadca

Metóda 111 MMA:

1. miesto:           Patrik Kocúrik, Stredná odborná škola technická Tlmače

2. miesto:           Viktor Galči, Stredná odborná škola Šahy

3. miesto:           Andrej Trnak, Spojená škola Martin

Metóda 141 TIG:

1. miesto:           Adrián Bátovský, Stredná odborná škola technická Tlmače

2. miesto:           Matej Teknös, Stredná odborná škola Šahy

3. miesto:           Rajmund Škrha, Stredná odborná škola technická Tlmače

Najlepší súťažiaci si každoročne odnášajú hodnotné ceny, ktorými do súťaže prispievajú sponzori a partneri súťaže. Ale nie sú to len ceny, ktoré prilákajú každoročne také množstvo súťažiacich. Výborná atmosféra, výmena skúseností, nové informácie v oblasti zvárania, to všetko sú benefity, ktoré súťaž zúčastneným dáva.  Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do zváračskej súťaže „Zlatý pohár Linde" , ktorú organizuje Střední odborná škola Frýdek-Místek v Českej republike.

Dúfame, že aj ďalší ročník bude rovnako úspešný a prívlastok „jedinečná" si naša súťaž aj naďalej zachová .

Súvisiace články

29.05.2019 17:38

Ľudskosť

Azda nikdy sa na našej planéte toľko nehovorilo o ľudskosti ako dnes. Hlásiť sa k ľudskosti, byť človekom sa nosí. V skutočnosti nás však počty vojen a zbedačovania veľkých skupín ľudstva napĺňajú znepokojením, že presadzovanie...
27.01.2016 19:45

Skalickí strojári v nástrojárni INA SKALICA spol. s r.o.

Súčasťou odborného vzdelávania skalických strojárov je prezentácia jednotlivých segmentov partnerského podniku, v ktorom stredoškoláci vykonávajú odborný výcvik počas štúdia. Stredná odborná škola strojnícka v Skalici a podnik...
21.10.2017 17:43

Duálne vzdelávanie - cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov

V zamestnávateľskej sfére sa čoraz viac a intenzívnejšie otvárajú otázky o kvalite odborného vzdelávania a ďalšom uplatnení absolventov stredných odborných škôl. Duálne vzdelávanie môže vyriešiť problémy zamestnávateľov s nedos...