Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Simona Šoková
28.10.2019 21:39

Na stope!

Detektívka na hodine angličtiny na ZŠ Leopoldov

Na stope!

Jeseň, chladný november, rok 1898, Londýn, Oxfordská ulica...

To boli prvé postrehy, ktoré si žiaci všimli po prezretí miesta činu v spoločenskej miestnosti. Po zvonení ich privítala mystická hudba, popadané lístie a množstvo indícií rozmiestnených po triede. Po rozlúštení a prečítaní úvodného listu zistili, že ich prosí o pomoc londýnska polícia a ich úlohou je nájsť páchateľa zločinu. Pre skúseného detektíva by to nemal byť žiadny problém!

Žiaci následne postupovali podľa inštrukcií, ktoré boli rozmiestnené po učebni. Niektoré boli dostupné jednoducho, iné sa však skrývali na rôznych miestach, na ktoré ich priviedlo vylúštenie ďalšej záhady.

Po spoločnej úvahe sa musela skupina rozhodnúť, ktorou cestou sa vydá, ktorého svedka chce vypočúvať, ktorý dom navštívi alebo ktorý z podozrivých mužov sa podobá na páchateľa. Práca detektíva však nie je vždy jednoduchá, nie každý svedok je dôveryhodný a môže nás naviesť na falošnú stopu. Preto bolo nutné každý krok dôsledne zvážiť a nerobiť unáhlené rozhodnutia.

Dôležitá bola tiež precíznosť pri čítaní indícií. Nepozornosť alebo rýchle čítanie a preskakovanie dôležitých informácií spôsobili, že niektorým žiakom v závere chýbali indície a museli sa vrátiť o niekoľko krokov späť, čo ich pripravilo o cenný čas.

Žiaci využívali kritické, analytické a tvorivé myslenie, hra preverila ich pozornosť, nápaditosť aj rýchlosť riešenia problémov a v neposlednom rade aj vedomosti z anglického jazyka. Vďaka tejto aktivite si naši žiaci uvedomili, že pri cudzom jazyku nie je vždy dôležité rozumieť presnému zneniu vety alebo prekladať výrazy do slovenčiny. Zistili, že dôležitý je obsah a vďaka skúsenostiam čítania s porozumením dokázali pochopiť dané indície, vylúštiť záhady a odniesť si skvelé zážitky a skúsenosti z netradičnej hodiny angličtiny.

Súvisiace články

26.04.2019 09:11

Doprava v Miléniovej Petržalke

Dňa 24.04.2019 odznela v priestoroch Miestnej knižnice Petržalka na Prokofievovej ulici v Bratislave zaujímavá takmer dvojhodinová prednáška na tému Doprava v Miléniovej Petržalke. Išlo o sprievodné podujatie k aktuálnej výs...
08.11.2017 06:53

Slovenskí ambasádori eTwinning na európskom workshope v Bristole

Workshop ambasádorov eTwinning - skvelý príklad spolupráce zanietených pedagógov ako moderne a efektívne vzdelávať učiteľov, podporiť ich európsku kooperáciu a tým podporovať kvalitu školstva a vzdelávania v Európe.