Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
20.11.2017 03:30

Nadnárodné stretnutie projektu Erasmus+ „VET4SCAPE“ v Ľubľane úspešné

Nadnárodné pracovné stretnutie Erasmus+ VET4SCAPE - úspešné. Projekt má ambíciu zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej ekonomickej a jazykovej výučby a zaviesť inovatívne postupy a zapojiť sa do novej formy spolupráce s partnermi.

V dňoch 12. – 17. novembra sa dvaja učitelia Obchodnej akadémie v Leviciach zúčastnili nadnárodného pracovného stretnutia v Ľubľane s cieľom pripraviť implementáciu projektu Erasmus+ KA2 „VET4SCAPE" do praxe.

Tento projekt  poskytuje OA príležitosť na vytvorenie partnerstva so šiestimi školami z Rakúska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Slovinska a Bulharska s cieľom zlepšiť úroveň a kvalitu odbornej a jazykovej výučby a učenia. "Strategické partnerstvá" študentom tejto školy umožnia v nadchádzajúcich osemnástich mesiacoch spolupracovať na otázkach spoločného záujmu a zaviesť inovatívne postupy a zapojiť sa do novej formy spolupráce s partnermi. VET4SCAPE  je projekt pre stredné odborné školy a má ambíciu zlepšiť kvalitu ekonomického vzdelávania. Názov projektu „Vocational Educational Training for Skills, Competence and The Practice for the Economy" sa vzťahuje na odborné vzdelávanie v oblasti zručností, kompetencií a praxe v hospodárstve. V projekte sa implementujú aspekty stanovené vo vyhlásení ministrov EÚ zodpovedných za odborné vzdelávanie a odbornú prípravu na obdobie rokov 2015 - 2020. (Závery z Rigy 2015)

Projekt je postavený na troch pilieroch:

1) Hlavnou časťou je vytvorenie JA firiem, aby sa získali praktické skúsenosti s ekonomickými aktivitami.

2) Druhý aspekt sa zaoberá posilnením kompetencie v oblasti Obchodnej angličtiny. Študenti budú mať možnosť zúčastniť sa na certifikáte LCCI (London Chamber of Commerce and Industry) na úrovni B1. 

3) Tretí pilier podporuje u študentov interkultúrnu kompetenciu a ich schopnosť  spolupracovať v medzinárodnom tíme. 

Pracovné stretnutie učiteľov v Ľubľane bolo produktívne, prinieslo očakávané výsledky, pripravilo školy na vzájomnú spoluprácu a je prínosom pre všetkých sedem škôl. Zúčastnené školy čaká v projekte mnoho práce a najbližšie projektové stretnutie študentov i učiteľov všetkých participujúcich škôl je naplánované na koniec februára 2018 v bulharskom Vidine.

Súvisiace články

03.05.2018 21:00

Hlavná cena literárnej súťaže " Múdra príroda 2018" putovala do Šurian

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a 6.ročník literárnej súťaže MÚDRA PRÍŔODA 2018, ktorých vyhlasovateľom bolo Ministerstvo...