Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
29.03.2018 07:10

Najlepší strojári na celoštátnom kole ZENIT

Úspechy žiakov svedčia o kvalitnej odbornej príprave na stredných odborných školách technického zamerania.

Skalický strojár ukázal svoje odborné zručnosti

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, vychováva a vzdeláva tých najlepších strojárov v kraji. Víťaz krajského kola strojárskej súťaže ZENIT uspel v celoštátnom kole, ktoré sa konalo v Dolnom Kubíne.

Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne – Kňažej hostila víťazov krajských kôl odbornej súťaže ZENIT v deviatich kategóriách. Skalický strojár Peter Miták súťažil ako víťaz krajského kola v kategórii strojárstvo B1 v silnej konkurencii najlepších strojárov z celého Slovenska. Súťažiaci ukázali svoje odborné vedomosti a zručnosti, zároveň ukázali kvalitnú odbornú prípravu na súťaž. 

Na 19. ročníku celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorá sa konala v dňoch 20. - 22. marca 2018 v priestoroch SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažej pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, stál na stupni víťazov aj skalický strojár Peter Miták, ktorý získal 2.miesto. Je to historicky najlepšie umiestnenie žiaka SOŠ strojníckej Skalica. Peter Miták sa pripravoval na súťaž s učiteľom odborných predmetov Ing.Molčanom Jánom a majstrami odbornej výchovy. Odborné zručnosti získal aj počas odborného výcviku v strojárskej výrobe. 

Podľa vyjadrenia riaditeľky školy úspech žiaka svedčí o kvalitnej odbornej príprave. Prístup učiteľa odborných predmetov, majstrov odbornej výchovy, spolupráca so zamestnávateľom, zvyšovanie kvality odbornej prípravy sa odzrkadľuje aj v úspechoch školy a jej žiakov. V rámci rozvoja odborného vzdelávania a prípravy sme pristúpili aj k inováciám a technickej tvorivosti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, dodala riaditeľka školy.

Peter Miták je žiakom 4.ročníka v študijnom odbore mechanik nastavovač na SOŠ strojníckej v Skalici a jeho príprava na súťaž bola zároveň aj prípravou na maturitnú skúšku, ktorá ho čaká v máji v rámci praktickej časti a v júni v rámci teoretickej časti. Na súťaži si otestoval nielen praktické zručnosti, ale aj teoretické znalosti, nakoľko na súťaži musel prejsť aj náročným testovaním z technológie, strojárskej technológie a technického kreslenia. Súčasťou bolo vypracovanie technologického postupu. Podľa jeho vyjadrenia bola na súťaži silná konkurencia súťažiacich a zaslúžene si prvenstvo vybojoval žiak SOŠ strojníckej z Považskej Bystrice.

Zdroj foto: archív SOŠ strojnícka Skalica

Súvisiace články

16.03.2020 10:05

DUÁL – vedomosti a zručnosti v praxi

Duálne vzdelávanie dáva žiakom možnosť vzdelávať sa v reálnom pracovnom prostredí v priamom kontakte s odborníkmi z praxe. Výchovno-vzdelávací proces u zamestnávateľa by mal nadväzovať na teoretickú prípravu v škole a dynamicky...
14.05.2018 07:33

Mi3tromi u nás v Petržalke

V piatok 11.05.2018 o 19:00 sa uskutočnil v sieni Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave-Petržalke koncert skupiny Mi3tromi, ktorej významnými protagonistami sú Štefan Štec, Michal Noga a Peter Vajda. Vstupenky boli dostupné ...