Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
12.05.2019 17:24

Národná súťaž eTwinning 2019

Učitelia realizátori projektu v rámci programu partnerstva škôl eTwinning patria k tým, ktorí poskytujú svojim žiakom moderný prístup vo vzdelávaní prostredníctvom informačno - komunikačných technológií a tiež tým, že im ponúkajú možnosť spolupracovať s partnermi z iných európskych škôl, vymieňať si vzdelávacie materiály a rozšíriť si svoj obzor. Realizáciou takéhoto typu projektu výrazne zvyšujú kvalitu svojho učenia, metódy a techniky, ktoré pri realizácii projektov využívajú, a to bez ohľadu na to, či sú jednoduché alebo zložitejšie, predstavujú poklady, ktoré si zaslúžia ocenenie.

 NSS vyhlasuje už 14. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Medzinárodné projekty, ktoré získali národný certifikát kvality (QL) môžu učitelia prihlasovať do súťaže do 3. júna 2019. Súťažné kategórie sú:

Veková kategória 5-12 rokov:

Veková kategória 13-19 rokov:

Špeciálne kategórie:

·  Projekt s tematikou Demokratická účasť (Democratic participation)

·  Projekty stredných odborných škôl

·  Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

 Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v programe eTwinning a s partnerskou školou zo zahraničia realizujú spoločný medzinárodný projekt eTwinning a za svoj projekt už získali národný, prípadne Európsky certifikát kvality. Cieľom súťaže je spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu. Viac o súťaži a jej pravidlách tu

Veríme, že i v tomto roku sa do súťaže zapoja kvalitné projekty eTwinning, ktoré poukážu na skutočnosť, že slovenskí učitelia i žiaci dokážu vytvoriť naozaj dobré projekty a spolupracovať na vysokej odbornej a pedagogickej úrovni so svojimi partnermi v celej Európe. Tešíme sa na Vaše projekty prihlásené do súťaže.

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

01.12.2018 10:25

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní

Kontaktný seminár eTwinningu vo Wroclawy o podnikaní prebiehal v anglickom jazyku v dňoch 22. až 25. novembra 2018 a zúčastnilo sa ho 61 účastníkov: 42 Poliakov, ďalej delegáti z Chorvátska, Malty, Španielska, Portugalska, Fran...