Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
12.05.2019 17:24

Národná súťaž eTwinning 2019

Učitelia realizátori projektu v rámci programu partnerstva škôl eTwinning patria k tým, ktorí poskytujú svojim žiakom moderný prístup vo vzdelávaní prostredníctvom informačno - komunikačných technológií a tiež tým, že im ponúkajú možnosť spolupracovať s partnermi z iných európskych škôl, vymieňať si vzdelávacie materiály a rozšíriť si svoj obzor. Realizáciou takéhoto typu projektu výrazne zvyšujú kvalitu svojho učenia, metódy a techniky, ktoré pri realizácii projektov využívajú, a to bez ohľadu na to, či sú jednoduché alebo zložitejšie, predstavujú poklady, ktoré si zaslúžia ocenenie.

 NSS vyhlasuje už 14. ročník súťaže o najlepší eTwinning projekt na Slovensku, ktorá sa koná pod záštitou rektora Žilinskej univerzity prof. Ing. Jozefa Jandačku, PhD. Medzinárodné projekty, ktoré získali národný certifikát kvality (QL) môžu učitelia prihlasovať do súťaže do 3. júna 2019. Súťažné kategórie sú:

Veková kategória 5-12 rokov:

Veková kategória 13-19 rokov:

Špeciálne kategórie:

·  Projekt s tematikou Demokratická účasť (Democratic participation)

·  Projekty stredných odborných škôl

·  Projekt Erasmus+ realizovaný cez priestor eTwinning

 Súťaž je určená pre všetky materské, základné a stredné školy na Slovensku, ktoré sú zaregistrované v programe eTwinning a s partnerskou školou zo zahraničia realizujú spoločný medzinárodný projekt eTwinning a za svoj projekt už získali národný, prípadne Európsky certifikát kvality. Cieľom súťaže je spropagovať široké možnosti využitia informačných a komunikačných technológií na štúdium, vzdelávanie, projektovú komunikáciu aj zábavu. Viac o súťaži a jej pravidlách tu

Veríme, že i v tomto roku sa do súťaže zapoja kvalitné projekty eTwinning, ktoré poukážu na skutočnosť, že slovenskí učitelia i žiaci dokážu vytvoriť naozaj dobré projekty a spolupracovať na vysokej odbornej a pedagogickej úrovni so svojimi partnermi v celej Európe. Tešíme sa na Vaše projekty prihlásené do súťaže.

Zuzana Mészárosová, ambasádorka eTwinning

Súvisiace články

12.02.2018 00:38

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...
24.04.2019 08:23

Ladislav Mednyánszky – 100. výročie úmrtia umelca

Pri príležitosti 100. výročia úmrtia Ladislava Mednyánszkeho, významného európskeho impresionistického maliara prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia, vznikla v prízemných priestoroch Galérie Nedbalky v Bratislave samostat...