Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Emanuel Orban
13.11.2018 17:11

Národné múzeum v Prahe musíte navštíviť

Koncom októbra 2018 bola sprístupnená pre verejnosť po trojročnej rekonštrukcii budova Národného múzea v Prahe na Václavskom námestí. Plánovaný termín súvisel s významnou historickou udalosťou, nakoľko sme si 28. októbra 2018 pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. Pamätné udalosti dokumentuje Česko-slovenská prípadne Slovensko-česká výstava,ide o spoločný projekt Národného múzea v Prahe a Slovenského národného múzea v Bratislave, ktorú sme poctili svojou návštevnosťou. Neodradilo nás, ani vyše hodinové čakanie vonku na ulici v zime.

Verejné podujatie prezentuje kontexty, v akých Československo po skončení prvej svetovej vojny vznikalo resp. malo vzniknúť – Martinská deklarácia, Pittsburská dohoda, okrem toho oboznamuje nás s dokumentmi Česko-slovenskej republiky pred Druhou svetovou vojnou- Mníchovská dohoda, participačný Protokol Hilter- Hácha a pod., čo napokon vyústilo k vyhláseniu autonómie Slovenska. Tvorcovia výstavy spracovali jednotlivé historické udalosti kritickým pohľadom, vecná vyváženosť je tu dodržaná, polemizujú s nezmyselnosťou krutých praktík uplatňovaných voči verejným činiteľom počas trvania Protektorátu Čechy a Morava, či Slovenskej republiky. Zaujímavým spôsobom vystihli ideologickú orientáciu prvého predsedu vlády Československa Karola Kramářa, ktorý inklinoval k východu, zato minister zahraničia, československý prezident Eduard Beneš mal blízko k západu.

Expozícia výstavy sprístupňuje aj zaujímavé informácie z oblasti školstva, umenia, architektúry, náboženstva, médií z jednotlivých etáp vývoja Česko-slovenska. Oddiel školstva reprezentuje inventár triedy z obdobia prvej ČSR(1918-1938) a jednotlivé školské pomôcky, drevené lavice bez opierok, tašky, či učebnice( Počtár, Vlastiveda, Záhradkár). V spomínanom období hlavnými iniciátormi nielen vzdelávacej,ale aj výchovno-preventívnej činnosti boli učitelia, ktorí všemožne bojovali proti vtedy rozšíreným nerestiam( alkoholizmus), tak že iniciovali vznik Spolkov zmierlivosti. V rámci hodín literatúry sa rozoberali diela generácie medzivojnových autorov, konkrétne prozaika Štefana Letza, vitalistu Jána Smreka, publicistu Joža Nižnánskeho a iných.

V medzivojnovom období v československej architektúre dominovali najmä funkcionalistické a kubistické prvky. Nastal veľkolepý rozmach kultúrno-spoločenských stavieb napr. Liečebný dom Machnáč Trenčianske Teplice( architekt Jaromír Krejcar, postavený v roku 1932), kúpalisko Zelená žaba( architekt Bohuslav Fuchs, postavené v roku 1936), Mohyla Milana Rastislava Štefánika( architekt Dušan Jurkovič, postavená v roku 1928), Neologická synagóga v Žiline( architekt Peter Behrens, postavená v roku 1931), Obchodný dom Baťa v Brne( architekt Vladimír Karfík, postavený v roku 1931), Kolonádový most v Piešťanoch( architekt Emil Belluš, postavený v roku 1933). Počas prehliadky sme mali možnosť zhliadnuť papierové maketové modely spomínaných stavieb. Výnimočným medzníkom v architektúre boli aj sedemdesiate roky, kedy sa iniciovala výstavba panelových sídlisk v Bratislave-Petržalke a na Južnom meste v Prahe.

V rámci osvetovej činnosti veľkým novinárskym hitom v období socializmu bol denník Rudé právo a humoristicko-satirické časopisy(Dikobraz, Roháč), ktoré si našli svojich verných čitateľov. V oblasti audiovizuálnych médií sa začiatkom dvadsiateho storočia začali produkovať filmy s dobrodružnou( Jánošík), národopisnou(Varúj, Rodná zem, Zem spieva) a odborársko-komediálnou( Anděl na horách) tematikou. Ich ukážky boli premietané v samostatnej sále výstavnej expozície Národného múzea. Mali zmysluplnú koncepciu, účinkovali v nich profesionálni herci navyše pohybovo a spevne nadaní. V rámci náboženského života veľkú revolúciu v období totality spôsobili dve cirkevné udalosti na území Česka, išlo o Národnú púť na Velehrad v roku 1985 a na Slovensku to bola Sviečková manifestácia v roku 1988. Spomínané udalosti boli odvetnou reakciou na vtedajšie spoločensko-politické pomery v Československu. Múzejná zbierka obsahuje aj cenné klenoty dobového charakteru napr. pamätné menu pri návšteve prezidenta Eduarda Beneša v Bratislave z obdobia tridsiatych rokov dvadsiateho storočia, Ústava ČSR, Ústava SR, tanier ČSR, letecká bunda tragicky zosnulého Milana Rastislava Štefánika, okuliare Alexandra Dubčeka, súbor kraslíc s motívom vzniku ČSR, a pod. Výstava svojou koncepčnosťou, originalitou osloví každého dravého či zvedavého návštevníka.

Do konca roka 2018 je Národné múzeum spolu aj s výstavou sprístupnené pre verejnosť zadarmo. Vrele odporúčame absolvovať jej prehliadku. Nesklame vás.

Súvisiace články

21.01.2017 10:30

Čo potrebuje duálne vzdelávanie?

Kvalitného absolventa môže vychovať len kvalitný učiteľ a majster odbornej výchovy. Bez vzdelávania pedagogického personálu nebude možné dosiahnuť požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu v škole v rámci teoretického v...
25.02.2017 12:30

Africké deti v skromných školských podmienkach

Ďaleké africké krajiny skrývajú svoje tajomstvá. Aj napriek chudobe sú tam ľudia pokorní, milí a priateľskí. Krásny detský spev prilákal cudzincov pod okná jednej základnej školy v malebnom africkom meste. Spev vystriedalo memo...