Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
16.04.2020 12:22

Nástup plytkosti a kultivácia chamtivosti nás ohrozuje

Koronavírus a jeho pandémia, ktorú priamo, či nepriamo pociťujeme a preciťujeme, zmenila súčasný svet. Nerešpektuje hranice, nerobí rozdiely, nepozná vyvolených. Prináša množstvo dramatických a tragických príbehov. Zároveň nás núti aj premýšľať, bilancovať, prehodnocovať a múdro konať.

Mnohí v tomto hlboko zmenenom svete túžime vidieť to čo chceme, objať toho po kom túžime, a mnohí rozmýšľame o našom tele ako o zdroji túžob pohodlia a prepájania sa. Naše slová totiž potrebujú byť vypočuté, bolesť uznaná a radosť zdieľaná.

Každá kríza je však výzvou pre nový, pozitívny príbeh. Už teraz sa ukazuje, že sa vieme spojiť pre dobro veci. Meniť zaužívané schémy i naše myslenie. Kiežby nám to ostalo aj po odoznení tejto krízy. Ľudstvo by tak malo byť lepšie. Nielen vo vzťahu človeka k človeku, ale aj vo vzťahu k prírode samotnej. Aj pandémia, ktorá nás momentálne trápi,  ukazuje, že súčasná ekonomická mantra neustáleho hospodárskeho rastu kráča ruka v ruke so zjednodušeným mechanickým videním a vnímaním sveta, bez postačujúceho chápania jeho zložitosti, širších súvislostí a dôsledkov, či následkov ľudského konania.

Podobne ako pri pandémii však ani pri súčasnej environmentálnej kríze nestačí riešiť len priame symptómy (napr. úbytok biodiverzity, klimatickú zmenu a pod.) ale aj jej hybné sily: fyzické (napr. rast ľudskej populácie, rast spotreby, rast sociálnej asymetrie a pod.) i vnútorné ľudské (napr. nástup plytkosti, kultivácia chamtivosti, odcudzenie sa prírode). Zjavne si tiež uvedomí, že byť zdravý na ekologicky ťažko skúšanej zemeguli sa dlhodobo nedá. Príčina mnohých  problémov  je v našej chamtivosti. Dostali sme sa do pasce. Robíme všetko pre to, aby sme žili lepšie a mohli si viac užívať, ale tým si súčasne vytvárame iné a nie malé komplikácie a problémy, ktoré situáciu ľudstva zhoršujú - napríklad problémy ekologické.

Udržateľná spoločnosť je taká, ktorá podporuje život. Preto aj tu je treba premýšľať, bilancovať, prehodnocovať a múdro konať. Vedieť by sme to už mohli. Držme si preto palce, aby sme to zvládli. Aj s pandémiou, aj s environmentálnou krízou. K dosiahnutiu terapeutického efektu v predmetnej oblasti potrebujeme aj štátnikov. Tým  samozrejme nemyslím šikovných populistov, tých je dosť, ani príjemným dojmom pôsobiace bábky. Tak sa mi zdá, že dnes sú prvoradé partikulárne, sebecké, stranícke záujmy, nie záujem celku. Prikláňam sa k názoru, že  zásadné problémy Slovenska nie sú nejaké chvíľkové, ani sa neviažu na vládu nejakej jednej garnitúry, ale sú dlhodobého, chronického charakteru. Pretože, čo je vlastne asi najhoršie, v reálnom živote  nebadám ani medzi bežnými ľuďmi nejaký zásadný záujem o existenciu a správu tejto krajiny.  Ako keby sa Vlasť bežného Slováka žiaľ často končila plotom jeho rodinného domu. A pod "reálnym záujmom" o svoj štát si rozhodne nepredstavujem krikľavý nacionalizmus  agresivitu proti iným národnostiam, ale reálnu schopnosť a pripravenosť niečo hmatateľné pre našu spoločnosť urobiť.  Problém nášho národa je v tom, že počas histórie opakovane prišiel o podstatnú časť elity spoločnosti, pričom elita je elitou tiež preto, že vedome chráni hodnoty v spoločnosti.