Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.02.2018 10:14

Návšteva z Indonézie

V priebehu školského roku sa majú možnosť žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch stretnúť s rôznymi zaujímavými osobnosťami zo sveta podnikania, kultúry, verejnej správy a i.

 

Jedno milé a zároveň zaujímavé stretnutie sa na škole konalo i v mesiaci február. Dňa 20. februára sa žiaci školy mali možnosť stretnúť s misionárom z ďalekej Indonézie.

 

Thomas Tulunga, pochádzajúci z indonézskeho ostrova Flores, pôsobí už 17 rokov ako rehoľník v komunite Spoločnosť Božieho slova v Bratislave.

Žiakom Obchodnej akadémie priblížil kultúrny a spoločenský život v Indonézii, rozdielne náboženstvá s poukázaním na dodržiavanie tolerancie medzi obyvateľmi krajiny, kde sa stretáva viacero kultúr.

 

Žiakom sa veľmi páčila jeho otvorenosť, bezprostrednosť . „Bola to jedna z najlepších besied, ktorých sme sa zúčastnili," konštatovali mnohí účastníci podujatia.

Súvisiace články

15.10.2017 10:43

Keď zamestnávateľ určuje smer odbornému vzdelávaniu

Bez zamestnávateľov to jednoducho nepôjde. Je potrebné si uvedomiť, čo všetko potrebujú stredné odborné školy k výchove a vzdelávaniu budúcich zamestnancov výrobných podnikov hlavne v technických profesiách. Nestačí len produkt...
02.10.2017 18:17

Atraktivita odborného vzdelávania závisí od zamestnávateľa

Zamestnávatelia vedia, čo potrebuje strojárska výroba. Budúcnosť strojárskej výroby závisí od kvality odborného vzdelávania. Systém duálneho vzdelávania má zabezpečiť kvalifikovanú pracovnú silu a rozvoj strojárskej výroby v bu...