Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
11.06.2018 20:01

Navštívila mesto svojho detstva a svojej mladosti

Kto?  Prvá slovenská profesionálna dirigentka Elena Šarayová - Kováčová

Kde? V Nových Zámkoch

Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica A. Bernoláka v Nových Zámkoch, Literárny klub GENERÁCIE srdečne boli organizátormi besedy s prvou profesionálnou dirigentkou a Čestnou občiankou mesta Nové Zámky, docentkou Elenou Šarayovou-Kováčovou. Stretnutie sa konalo pri príležitosti jej životného jubilea. Moderátorkou podujatia bola členka LK Generácie, Magdaléna Kissová.

"Znovu som šťastná, že som tu v Nových Zámkoch. Bola som tu pred piatimi rokmi pri príležitosti mojej sedemdesiatky – a dnes som o päť rokov staršia. Mám však pocit, akoby som bola o pár rokov mladšia, ale to nemilosrdné zrkadlo prezrádza čas." povedala v úvode stretnutia pani Elena Šarayová – Kováčová. Ešte predtým, ako vrátila slovo moderátorke podujatia, spomenula mená viacerých známych a priateľov, ktorých tváre našla v obecenstve.

Pracovníčka Knižnice Antona Bernoláka, Mária Feldinszká v spolupráci s Magdalénou Kissovou pripravili prezentáciu z fotografií hostky, ktorá sa s radosťou podujala priblížiť niektoré fotografie aj s príbehmi, ktoré počas jej aktívnej práce priniesol život.

Elena Šarayová – Kováčová sa  narodila 15. júna 1943 vo Zvolenskej Slatine, ale detstvo a mladosť prežila v Nových Zámkoch. Bola žiačkou novozámockej Ľudovej školy umenia a bratislavského Konzervatória, ukončila štúdium orchestrálneho a zborového dirigovania na VŠMU v Bratislave.

Okrem Bratislavského detského zboru (1967 –2007) viedla aj Spevácky zbor slovenských učiteliek Ozvena (1971 – 1986). V roku 1969 založila a dodnes vedie Dámsky komorný orchester. S týmito telesami absolvovala viac ako 3500 vystúpení. Okrem Európy koncertovala v Kanade, USA, Afrike, Japonsku a na Kanárskych ostrovoch. Venovala sa aj pedagogickej činnosti na Katedre skladby a dirigovania VŠMU, kde pôsobila ako docentka.

K jej významným odchovancom patrí Monika Józsa, Gabriela Némethová – Bernáthová a veľa iných. Na svojom konte má množstvo cien z domácich a zahraničných súťaží. Je nositeľkou viacerých ocenení. Je častou členkou odborných porôt slovenských i medzinárodných zborových súťaží. Napríklad 30. – 31. mája 2013 bola v N. Zámkoch členkou poroty XV. ročníka Celoštátnej súťaže detských a mládežníckych speváckych zborov Znejúca pieseň. Od roku 2001 je čestnou občiankou Nových Zámkov za celoživotné aktivity v dlhoročnej dirigentskej a koncertnej činnosti doma i v zahraničí, za výraznú a nezištnú podporu pri výchove mladých talentov, za bohatú kultúrnu a spoločenskú činnosť a za úprimný vzťah k mestu Nové Zámky.

Súvisiace články

18.04.2016 14:15

Prekvapení a zároveň veľmi sklamaní

Viac ako učitelia sa cítia byť dlhodobo finančne podhodnotení nepedagogickí zamestnanci, ktorí zabezpečujú každodenný chod školy. Tým už niekoľko dlhých rokov zostávajú oči pre plač. Sklamaní a znechutení rozmýšľajú nad tým, ak...
14.01.2017 13:00

ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch adoptovala dievčatko z Afriky

Pomoc chudobným, chorým a inak utisnutým jedincom patrí k najušľachtilejším činnostiam človeka. K potrebe pomáhať si navzájom sú vedení aj žiaci ZŠ G.Bethlena v Nových Zámkoch.
15.10.2016 15:45

Čo sa skrýva za moderným vzdelávaním?

Každý žiak očakáva, že keď začne navštevovať strednú odbornú školu, bude to len o vzdelávaní pri počítači. Pri rozhovore s prvákmi sa dozvedáme, že knihy a zošity už sú pre nich nepotrebné. S tým predsa pracovali na základnej š...