Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.10.2019 18:35

Navštívili rodný dom M.R.Štefánika

V tomto roku sme si pripomenuli 100. výročie tragickej smrti M.R. Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu. Štefánika poznáme aj ako organizátora česko-slovenských légií v rokoch 1914-18 v Srbsku, Rumunsku, Rusku , Taliansku. Pôsobil ako člen Národnej rady v Paríži a bol prvým česko-slovenským ministrom vojny. Počas svojej pomerne krátkej ceste životom dokázal veľa a stal sa osobnosťou, ktorej život a dielo si pripomínajú občania v rôznych kútoch našej vlasti pri významných výročiach, ku ktorým zaraďujeme aj výročie narodenia a úmrtia M.R. Štefánika.

Rok 2019 je rokom M.R. Štefánika. Pedagogickí pracovníci Obchodnej akadémie v Šuranoch spolu so žiakmi školy sa zúčastnili na viacerých podujatiach v súvislosti s pripomenutím si veľkého syna slovenského národa, ku ktorým patrila návšteva divadla, nacvičenie divadelnej scénky, organizovanie krajskej literárno – výtvarnej súťaže a ďalšie, ktoré prebehli v uplynulom školskom roku. Vo svojich aktivitách pokračujú. Dňa 16. októbra 2019 žiaci 2. - 5. ročníka OA/ bilingválnej OA navštívili rodnú obec M.R.Štefánika – Košariská, kde sa v múzeu, nachádzajúcom sa v jeho rodnom dome , v priestoroch niekdajšej evanjelickej fary, dozvedeli mnoho, pre nich nových, informácií a prehliadli si artefakty, viažuce sa k životu a práci M.R.Štefánika.

Súvisiace články

22.07.2018 11:24

Slovenské školy začali využívať elektronickú evidenciu dochádzky

Využívanie modernej techniky nemusí byť vždy len otázkou peňazí. Dokazujú to viaceré slovenské školy, ktoré začali využívať moderné technológie 21. storočia. Zaviedli totiž elektronickú evidenciu dochádzky učiteľov. Riaditelia ...
11.06.2017 11:15

Mikuláš Dohnány zomrel pred 165 rokmi

Mikuláš Dohnány (tiež Dohnáni, pseudonym Mikuláš z Považia), patril kvýznamným osobnostiam 19.storočia . Do histórie sa zapísal ako slovenský básnik, redaktor, polyglot, historik, účastník dobrovoľníckych výprav, ….