Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.10.2019 18:35

Navštívili rodný dom M.R.Štefánika

V tomto roku sme si pripomenuli 100. výročie tragickej smrti M.R. Štefánika.

Milan Rastislav Štefánik sa mimoriadne zaslúžil o to, že slovenský národ sa stal štátotvorným národom samostatného česko-slovenského štátu. Štefánika poznáme aj ako organizátora česko-slovenských légií v rokoch 1914-18 v Srbsku, Rumunsku, Rusku , Taliansku. Pôsobil ako člen Národnej rady v Paríži a bol prvým česko-slovenským ministrom vojny. Počas svojej pomerne krátkej ceste životom dokázal veľa a stal sa osobnosťou, ktorej život a dielo si pripomínajú občania v rôznych kútoch našej vlasti pri významných výročiach, ku ktorým zaraďujeme aj výročie narodenia a úmrtia M.R. Štefánika.

Rok 2019 je rokom M.R. Štefánika. Pedagogickí pracovníci Obchodnej akadémie v Šuranoch spolu so žiakmi školy sa zúčastnili na viacerých podujatiach v súvislosti s pripomenutím si veľkého syna slovenského národa, ku ktorým patrila návšteva divadla, nacvičenie divadelnej scénky, organizovanie krajskej literárno – výtvarnej súťaže a ďalšie, ktoré prebehli v uplynulom školskom roku. Vo svojich aktivitách pokračujú. Dňa 16. októbra 2019 žiaci 2. - 5. ročníka OA/ bilingválnej OA navštívili rodnú obec M.R.Štefánika – Košariská, kde sa v múzeu, nachádzajúcom sa v jeho rodnom dome , v priestoroch niekdajšej evanjelickej fary, dozvedeli mnoho, pre nich nových, informácií a prehliadli si artefakty, viažuce sa k životu a práci M.R.Štefánika.