Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
05.01.2019 21:04

Navštívili ste už Slovenskú Tróju?

Ak nie, my vám ju predstavíme.

Obec Nitriansky Hrádok je od roku 1976 mestskou časťou Šurian (okres Nové Zámky). Do roku 1948 sa volala Malý Várad.

Obec sa dostala do povedomia turistov aj vďaka archeologickému nálezisku Zámeček. Táto lokalita je známa aj pod názvom Slovenská Trója a patrí k najväčším archeologickým náleziskám Strednej Európy. Tu bola nájdená aj plastika „Hrádockej Venuše – Magna Mater", ktorú numizmatici a tí skôr narodení poznajú zo slovenskej dvojkorunovej mince.

V strede Nitrianskeho Hrádku má vybudovaný malý parčík, v ktorom sa nachádza zväčšená kópia, ktorú vytvoril v roku 1997 výtvarník Jaroslav Gubric.

V obci si prídu na svoje nielen milovníci histórie, ale aj milovníci prírody. Príjemnú prírodnú scenériu vytvára rybník Mederčina a jeho okolie. Oči turistov iste potešia kultúrne pamiatky obce. Dominantou obce je kostol sv. Martina z 18.storočia, ktorý prešiel viacerými rekonštrukciami, posledná rekonštrukcia prebehla v roku 2000. Ani v tejto obci nechýbajú sochy svätcov: sv. Urbana, sv. Floriána, Vendelína, sv. Jána Nepomuckého. Kaplnku Lurdskej Panny Márie, nachádzajúcu sa v blízkosti rybníka, dal v roku 1921 postaviť Wittek Károly a manž. Mária rod. Czviková z vďačnosti za uzdravenie.

Na obecnom cintoríne sa nachádza pamätná tabula na počesť obetí 1. svetovej vojny a niekoľko náhrobných pomníkov, medzi ktorými nájdeme aj pomník Štefana Rosivala ( Roszival István) pápežského preláta, ostrihomského opáta-kanonika, poslanca uhorského snemu.

Štefan Rosival sa narodil 4.8.1844 rodičom Michalovi a Anne, rodenej Vitekovej. V roku 1856 ho otec odviedol do Ostrihomu, kde ho zveril do výchovy benediktínskemu rádu. Gymnaziálne štúdiá absolvoval v Trnave a v Ostrihome Roku 1862 nastúpil na štúdia do kňazského seminára v Ostrihome a o dva neskôr pokračoval v štúdiu v Budíne. . O štyri roky, 2. augusta 1868 bol vysvätený za kňaza . mal vplyv aj na rozvoj vzdelávania . Od roku 1889 bol ostrihomský kanonik,v roku 1890 sa stal hlavným školským inšpektorom Ostrihomskej župy a v roku 1893 rektorom ostrihomského kňazského seminára. Staral sa o podporu nadaných a chudobných študentov, na ich štippendijnú podporu venoval 100 000 korún. V roku 1877 vydal knihu pod názvom Theses ex universa theol. in universitate hungarica a v roku 1898 knihu Pamiatka posvätenia chrámu Božieko v Zohori.

Zomrel 1. septembra 1916 v Nitrianskom Hrádku

Na jeho hrobe je napísané :"V nádeji na radostné zmŕtvychvstanie! Tu odpočíva Dr. István Roszival pápežský prelát, ostrihomský opát kanonik 4. aug. 1844. - +1. sept. 1916. Nech odpočíva v pokoji!"

Súvisiace články

22.02.2017 12:15

Zamestnávateľ v odbornom vzdelávaní

Rozvoj odborného vzdelávania a systému duálneho vzdelávania je v plnom prúde. Ďalšie stredné školy vstupujú do duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi a tí už vedia, čo ich čaká, aké úlohy musia plniť v spolupráci so strednou š...
01.02.2016 18:30

Zamestnanci podniku si potrebujú zvýšiť kvalifikáciu

Stredná odborná škola strojnícka v Skalici spolupracuje s partnerským podnikom INA SKALICA spol. s r.o. v ďalšom vzdelávaní zamestnancov strojárskej výroby, ktorí majú len výučný list a pre ďalší kariérny rast potrebujú absolvo...