Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
17.10.2018 21:04

Nedostatok kreativity

Kreativita je funkciou ľudského JA. Prináša životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia a pozitívneho sebahodnotenia. Kreativita je prirodzená vlastnosť človeka, ktorá sa da rozvíjať pokiaľ je menej vyvinutá a adept si to na sebe všimne a následne ma záujem o jej rozvoj .

Je to schopnosť, ktorá ide naprieč odvetviami a nie je doménou len umeleckého prístupu , ale aj politického. Uvedomujem si, že  je to široká téma  a  dalo by sa písať o výchove ku kreativite ,škola, rodina, spoločnosť s predpokladmi ako sú vzdelávanie a jeho spôsob a podpora spoločnosti . Potom je tu meranie kreativity ako  ekonomika, umenie, zdravotníctvo ako praktické uplatnenie .Tu sa  musí ísť aj do dát, nedá sa to urobiť len filozoficky . Uvedomujem si , že na takom malom priestore sa nedajú   pomenovať všetky problémy tejto dôležitej témy a ešte aj navrhnúť riešenia. Ja som sa chcel veľmi telegraficky dotknúť   umenia a politiky .

 Tak sa mi zdá, že  nedostatok kreativity vidíme na každom kroku - myslím, že je to priamo organizované, veď stále sa zdôrazňuje potreba akéhosi okamžitého pôsobenia, teda prispôsobovanie sa, čo s kreativitou má málo spoločné - tá sa týka dlhodobého pôsobenia (Michelangelove výtvory pôsobia cez stáročia, Pytagorove, alebo Platónove myšlienky sú vhodné nadčasovo a pod. Niektorí politici stále vo svete , ale aj v EÚ  zdôrazňujú krátkodobosť, čím ničia kreativitu. Kto je dnes zvedavý na súčasné architektonické výtvory (okrem novinárov), ale pyramídy, hrady a zámky sú obdivované krížom cez kultúry. Je možné, že politická elita  nemá rada kreativitu, pretože ňou sama nedisponuje a tak je napr.  celá únia nestabilná a kláti sa ako trstina vo vetre. Kreativita bola tvrdo nahradená operatívou navyše bez zodpovednosti. Kreativita musí ísť spolu so zodpovednosťou, každodenné rozhodovanie nie.

Takže je to organizovaný a vynucovaný stav. Procesy sú riadené a nalinkované, kreativita je nežiadúca. Kto je v nalinkovanom  prúde ten jede, ostatné je nepodporovane, nedotované . Pre politikov by mal byť  veľmi dôležitý znak tvorivosti uprednostnenie kompetentnosti  – výzva: hľadať viaceré alternatívy; vidieť medzery medzi tým, aké veci sú a aké by mali byť; z chaosu urobiť  poriadok, túžiť po poriadku bez zjednodušení; pohrúžiť sa do rozličných problémov, záhad, myšlienok. Nestačí, aby politik vyprodukoval myšlienky. Ak sa chce posunúť ďalej, musí dať vyprodukovanému určitý systém.  

Ak som zdôraznil  politiku, tak potom aj príklady kreativity .  Singapur ,z rybárskej dediny absolútna špička krajiny vo všetkých stránkach . Ale tiež to trvalo 60 rokov . Kreativita pôsobí  v čase a čas ju preveruje ,  ako napokon každú hodnotu . Ale základom sú vždy podmienky pre kreativitu .  Byrokracia podmienky skôr kazí ako vylepšuje . Pokiaľ spomínaná absencia tvorivosti  nie je v akejkoľvek ľudskej činnosti, nikam to nevedie. To vákuum treba zaplniť . Potrebujeme kreatívne riešenia problémov, ktoré Slovensko má. Potrebujeme riešiť reálne problémy nie zástupné "virtuálne" problémy - napr. kto aký status dal na FB, kto sa na koho ako pozrel, čo mala nejaká celebritka drahé oblečené na luxusnej párty.

 A preto potrebujeme aj ľudí - vizionárov, ktorí na to poukážu a dokážu ľudí nadchnúť.  Kvalita vzdelania je jedným z najväčších úspechov spoločnosti.

 

Súvisiace články

11.07.2017 08:30

Práca na železnici sa dnes dedí z generácie na generáciu

K povolaniu ju priviedol otec. Už od malička za ním chodila do práce a sledovala ho, ako vypravuje vlaky. Rovnako aj ona si prešla v rámci železnice najskôr základnými funkciami, momentálne už pôsobí na generálnom riaditeľstve ...