Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
14.09.2019 17:04

Neformálne v technike

Cieľom  realizácie projektu "Neformálne v technike"  je zvýšiť motiváciu žiakov základnej školy k ďalšiemu štúdiu technicky zameraných odborov, a to prostredníctvom zážitkových foriem výučby, v externej učebni techniky.

Projektovými aktivitami rozširujeme kompetenčný profil absolventa základnej školy o kľúčové kompetencie, napr. schopnosť stať sa tímlídrom a prevziať zodpovednosť, schopnosť sebahodnotenia a laterálneho myslenia.

Realizácia sa uskutočnila na základe grantovej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia (projekty zamestnancov). 

Ďakujeme.

PaedDr. Baláková, r.š.