Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: zsrabcice
14.09.2019 17:04

Neformálne v technike

Cieľom  realizácie projektu "Neformálne v technike"  je zvýšiť motiváciu žiakov základnej školy k ďalšiemu štúdiu technicky zameraných odborov, a to prostredníctvom zážitkových foriem výučby, v externej učebni techniky.

Projektovými aktivitami rozširujeme kompetenčný profil absolventa základnej školy o kľúčové kompetencie, napr. schopnosť stať sa tímlídrom a prevziať zodpovednosť, schopnosť sebahodnotenia a laterálneho myslenia.

Realizácia sa uskutočnila na základe grantovej podpory Nadácie Volkswagen Slovakia (projekty zamestnancov). 

Ďakujeme.

PaedDr. Baláková, r.š.

 

 

Súvisiace články

27.01.2016 19:45

Skalickí strojári v nástrojárni INA SKALICA spol. s r.o.

Súčasťou odborného vzdelávania skalických strojárov je prezentácia jednotlivých segmentov partnerského podniku, v ktorom stredoškoláci vykonávajú odborný výcvik počas štúdia. Stredná odborná škola strojnícka v Skalici a podnik...
22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...