Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.11.2017 20:04

Nepíše knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že rieši nejaký problém ....

 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pravidelne pripravuje stretnutia svojich čitateľov so spisovateľmi.

Dňa 22.novembra 2017  sa študenti, ako aj skôr narodená generácia mali možnosť stretnúť s vedcom, spisovateľom, novinárom, scenáristom a cestovateľom Gustávom Murínom, ktorý svojim čitateľom – i budúcim čitateľom priblížil svoj život a dielo cez pútavé príbehy svojho života, ktoré zažil nielen počas pobytov v zahraničí, ale i počas štúdia a svojich tvorivých rokov.

Účastníci besedy sa dozvedeli, že slovenský prírodovedec a spisovateľ Gustáv Murín, pochádzajúci z rodiny vysokoškolského profesora, po maturite na gymnáziu študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Následne absolvoval študijné pobyty na viacerých zahraničných univerzitách.

Knihy Gustáva Murína sú čítavé a zaujímavé, pretože autor pracuje s faktami, pútavo predloženými čitateľovi. Výsledným efektom zhromažďovania informácií sa stávajú diela, ktoré čitateľa prinucujú rozmýšľať a klásť si otázky.

A čo hovorí autor o sebe? Nepíšem knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že riešim nejaký problém a robím to pre ten – ktorý problém najadekvátnejšou formou."V rámci besedy spisovateľ Gustáv Murín predstavil účastníkom podujatia niektoré svoje diela

Počas takmer dvojhodinovej besedy vládla v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch veľmi príjemná atmosféra. Na podujatí boli čitateľom priblížené o.i , aj diela : Návod na dlhovekosť, Leto praje milencom, Boss všetkých bossov Mikuláš Černák...

Súvisiace články

15.02.2017 12:00

Venujú sa prekladaniu i vlastnej tvorbe

Žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch si uvedomujú potrebu ovládania cudzích jazykov a radi využijú každú možnosť zdokonaliť sa, ako aj overiť si vlastné vedomosti.
20.11.2016 12:00

Špecifiká školského prostredia v systéme duálneho vzdelávania

Je to už vyše roka, čo niektoré stredné odborné školy vstúpili do systému duálneho vzdelávania so zamestnávateľmi. Prispôsobiť sa podmienkam školského prostredia nie je jednoduché, hlavne ak personál zamestnávateľov nie je zvy...