Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.11.2017 20:04

Nepíše knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že rieši nejaký problém ....

 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pravidelne pripravuje stretnutia svojich čitateľov so spisovateľmi.

Dňa 22.novembra 2017  sa študenti, ako aj skôr narodená generácia mali možnosť stretnúť s vedcom, spisovateľom, novinárom, scenáristom a cestovateľom Gustávom Murínom, ktorý svojim čitateľom – i budúcim čitateľom priblížil svoj život a dielo cez pútavé príbehy svojho života, ktoré zažil nielen počas pobytov v zahraničí, ale i počas štúdia a svojich tvorivých rokov.

Účastníci besedy sa dozvedeli, že slovenský prírodovedec a spisovateľ Gustáv Murín, pochádzajúci z rodiny vysokoškolského profesora, po maturite na gymnáziu študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Následne absolvoval študijné pobyty na viacerých zahraničných univerzitách.

Knihy Gustáva Murína sú čítavé a zaujímavé, pretože autor pracuje s faktami, pútavo predloženými čitateľovi. Výsledným efektom zhromažďovania informácií sa stávajú diela, ktoré čitateľa prinucujú rozmýšľať a klásť si otázky.

A čo hovorí autor o sebe? Nepíšem knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že riešim nejaký problém a robím to pre ten – ktorý problém najadekvátnejšou formou."V rámci besedy spisovateľ Gustáv Murín predstavil účastníkom podujatia niektoré svoje diela

Počas takmer dvojhodinovej besedy vládla v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch veľmi príjemná atmosféra. Na podujatí boli čitateľom priblížené o.i , aj diela : Návod na dlhovekosť, Leto praje milencom, Boss všetkých bossov Mikuláš Černák...

Súvisiace články

08.03.2016 11:00

Odkaz mladej generácie - voľby 2016

Rýchla analýza volieb 2016 ukázala ako volila veková kategória 18-21 rokov. Výsledky odhaľujú zúfaly stav súčasného školstva a jeho neschopnosť reagovať na potreby, témy dnešnej mladej generácie.
31.12.2016 11:00

Je potrebný plán kontinuálneho vzdelávania?

Vzdelávacie potreby pedagogických zamestnancov treba najskôr identifikovať a potom je potrebné sa rozhodnúť, či sú ich konkrétne vzdelávacie potreby v súlade s výchovno-vzdelávacím procesom, prioritami a zameraním školy. Za plá...
12.01.2018 11:04

Vitajte na exkurzii v Českom rozhlase Brno

V decembri 2017 sme sa zúčastnili s poslucháčmi tretieho ročníka kombinovaného štúdia študijného odboru manažment hotelníctva a cestovného ruchu Vysokej školy obchodnej a hotelovej(ďalej VŠOH) v Brne zaujímavej exkurzie v štúdi...