Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.11.2017 20:04

Nepíše knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že rieši nejaký problém ....

 

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch pravidelne pripravuje stretnutia svojich čitateľov so spisovateľmi.

Dňa 22.novembra 2017  sa študenti, ako aj skôr narodená generácia mali možnosť stretnúť s vedcom, spisovateľom, novinárom, scenáristom a cestovateľom Gustávom Murínom, ktorý svojim čitateľom – i budúcim čitateľom priblížil svoj život a dielo cez pútavé príbehy svojho života, ktoré zažil nielen počas pobytov v zahraničí, ale i počas štúdia a svojich tvorivých rokov.

Účastníci besedy sa dozvedeli, že slovenský prírodovedec a spisovateľ Gustáv Murín, pochádzajúci z rodiny vysokoškolského profesora, po maturite na gymnáziu študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Následne absolvoval študijné pobyty na viacerých zahraničných univerzitách.

Knihy Gustáva Murína sú čítavé a zaujímavé, pretože autor pracuje s faktami, pútavo predloženými čitateľovi. Výsledným efektom zhromažďovania informácií sa stávajú diela, ktoré čitateľa prinucujú rozmýšľať a klásť si otázky.

A čo hovorí autor o sebe? Nepíšem knihy preto, aby vychádzali, ale preto, že riešim nejaký problém a robím to pre ten – ktorý problém najadekvátnejšou formou."V rámci besedy spisovateľ Gustáv Murín predstavil účastníkom podujatia niektoré svoje diela

Počas takmer dvojhodinovej besedy vládla v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch veľmi príjemná atmosféra. Na podujatí boli čitateľom priblížené o.i , aj diela : Návod na dlhovekosť, Leto praje milencom, Boss všetkých bossov Mikuláš Černák...

Súvisiace články

26.07.2020 20:12

Generácia 909, 76/Výstava, pojem, interpretácia

V dňoch 26.6.2020 – 10.1.2021 je inštalovaná v priestoroch Esterházyho paláca Slovenskej národnej galérie(SNG) v Bratislave na 3.poschodí muzeologická výstava Generácia 909,76. Výstavné podujatie sprístupňuje výnimočné detaily ...
20.03.2020 11:19

Čo sledovať pri hospitácii?

Kontrolná činnosť výchovy a vzdelávania patrí ku kľúčovým povinnostiam vedúcich pedagogických zamestnancov. Štruktúra hospitačných záznamov nie je daná všeobecne záväzným právnym predpisom, preto v praxi nachádzame rôzne formy...
30.03.2018 08:50

Vzdelávajme pre potreby trhu práce

S výučným listom sa nestratíš, skôr uplatníš a nemusíš myslieť na to, že by si nenašiel zamestnanie. Ale aj učebný odbor treba vyberať podľa požiadaviek trhu práce. Existuje zoznam tzv. nedostatkových učebných odborov.