Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
02.06.2017 19:30

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

Medzinárodný deň detí 2017 oslávili žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch netradične.

Pedagógovia školy v spolupráci s riaditeľom MsKS v Šuranoch, Miroslavom Eliášom, pripravili pre žiakov školy v priestoroch synagógy v Šuranoch súťažno - zábavno- poučné podujatie, ktoré sa nieslo pod názvom SME DETI EURÓPY.

Prvým bodom programu bol vedomostný test, ktorý riešili trojčlenné družstvá jednotlivých tried. Počas toho času, kedy družstvá  testovali svoje vedomosti, ostatní žiaci sa zúčastnili čitateľského maratónu. Žiaci čítali vyznačené odseky knihy ŠURANY .Oboznámili sa s  tradíciami a ľudovými zvykmi obyvateľov Šurian a okolia.

Ďalším bodom programu bolo premietanie filmu.
Keďže 2.júna 1609 sa v Šuranoch narodila Žofia Bosniaková,  žiaci si pozreli dokument o jej živote.

Záverečným bodom programu bola tvorba plagátu k MDD.  Každá trieda v časovom limite vytvorila plagát k danej tematike.

Podujatie vyhodnotila a vyhlásila výsledky súťaží  riaditeľka školy, Ing. Eva Matejíčková.

Vedomostný test najlepšie zvládli žiaci 3.A triedy .Druhé miesto obsadilo družstvo 2.A triedy a na treťom  mieste sa umiestnila 2.B trieda.

Porota nemala ľahkú úlohu pri hodnotení plagátu, keďže všetky boli pekné a plne podchytili obsah danej témy. V tejto súťaži si prvé miesto odniesli žiaci 1.B triedy.

Text a foto:Helena Rusnáková

Súvisiace články

03.05.2017 10:05

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac apríl

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!
18.08.2020 11:00

Menej úspešní žiaci vo vzdelávaní

Súčasťou pedagogického riadenia školy je dôsledné vypracovanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov a učiteľov, ktorého súčasťou by mal byť vnútorný plán na podporu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní. Aj keď školy ...