Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.06.2018 18:20

Netradičné oslavy MDD na OA Šurany

 

Na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v roku 1925 v Ženeve zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Tu vznikla aj myšlienka oslavovať Medzinárodný deň detí (MDD). Tento sviatok sa oslavuje vo viacerých krajinách sveta, ku ktorým patrí aj Slovenská republika. U nás sa MDD oslavuje od roku 1952.

Na MDD sa tešia malé i tie „väčšie" deti, ale i rodičia. Deti sa tešia na darčeky, na veselé zábavné podujatia, divadelné, či filmové predstavenia, výlety, súťaže . Prečo sa tešia dospelí na MDD? Pretože im robí radosť pohľad na šťastím a radosťou rozžiarené detské očká .

 

MDD 2018 si pripomenuli aj žiaci Obchodnej akadémie v Šuranoch - a to netradične, projektovým dňom, ktorý zorganizovala žiacka školská rada . Každá trieda dostala tri úlohy: pripraviť prezentáciu v PowerPointe, plagát a básničku, poviedku, či rozprávočku s tematikou MDD.

Všetky triedy sa s elánom pustili do tvorby. Diela žiackych kolektívov boli odprezentované za účasti všetkých žiakov a pedagogických pracovníkov v telocvični.

Diela, vzniknúce v rámci projektového dňa, boli zamerané na potrebu zdravého, šťastného života detí, na dodržiavanie práv dieťaťa, na potrebu zdravého fyzického i psychického vývoja, na potrebu rodičovskej lásky a podpory …

Porota, zložená zo žiackej školskej rady hodnotila prácu jednotlivých tried. Na 1.mieste sa umiestnila 3.A trieda , 2. miesto získala 2.A trieda a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 2.B triedy. 

Súvisiace články

22.03.2018 07:11

Trochu nostalgie

Máme v škole v triede projektory, niekde interaktívne tabule. Využívam ich ozaj hojne. Ale...
08.11.2019 11:10

Rozprávková noc v ZŠ Leopoldov

Žiaci strávili v škole noc plnú dobrodružstiev a prekvapení.