Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Dušan Piršel
23.12.2020 07:53

Nevzdelávanie s dôsledkami

V súčasnej pandémii COVIDU 19 sa často hovorí aj o pandémii vzdelávania, ja hovorím o nevzdelávaní s dôsledkami. Som toho názoru, že vzdelávacia kríza nám hrozí aj bez nejakej krízy vyvolanej pandémiou COVID 19. Veľkým nebezpečenstvom je aj bezhlavá liberalizácia školstva. Štát pomaly stráca kontrolu nad tým, kto bude učiť, čo sa bude učiť, z čoho sa budú žiaci učiť. Samozrejme netreba zabudnúť ani na metodiku zisťovania úrovne vzdelanosti žiakov a študentov. Tu by mal jednoznačne „hrať prvé husle" štát a nie sa nechať občas manipulovať odborníkmi z tretieho sektora. Celé to potom speje k absolútnemu chaosu v oblasti vzdelávania a tým k zníženiu vedomostnej úrovne absolventov na jednotlivých stupňoch škôl. Veľkým problémom v našom školstve je rozvod medzi vzdelaním a výchovou. Popri vzdelávaní sa vždy musí aj vychovávať, pretože v prvom rade odovzdávame bytie a až potom prichádzajú slová. Inak by nebol potrebný živý vzťah so žiakmi (študentmi), ale stačilo by nahrávať prednášky na internet.
Ďalší problém vidím v tom, že v školstve sa nie vždy  robia reformy  pre pokrok a vedomosti žiakov a študentov, ale často pre platy učiteľov. Požadované peniaze, ktoré samozrejme majú spolu s firemnou kultúrou pozitívny vplyv na identifikáciu sa so školou, nevyriešia v plnej spokojnosti príčiny úpadku slovenského školstva. Vyriešia na malú chvíľu len jeden z následkov vzniknutého stavu. Tak ako každoročné navyšovanie platov a benefitov sudcov a prokurátorov nevyrieši ilúziu ich nezávislosti a nadstraníckosti. Záver môjho komentára by som rád ukončil krásnou myšlienkou, len si už nepamätám autora: „Miesto toho, aby sme to naše školstvo liečili, tak ho znovu a znovu vyšetrujeme a vytvárame dlhé zoznamy diagnóz." Možno aj preto sa obávam, či sa to naše školstvo ešte dá kvalifikovane zreformovať. Suma – sumárum.  Nevzdelávanie bude mať dôsledky/následky: Môže ňou byť  celá jedna "stratená generácia".  Žiaľ, aj naše školstvo a obsah vzdelávania k tomu speje. Riešením je otvorenie škôl (možno aj za cenu testovania), konečne dotiahnutie (aspoň) nejakej reformy školstva v SR a povinné pred primárne vzdelávanie (čo by malo platiť od 09/2021). Hlavne sa nevzdávajme. Z pozorovania nám príbuznejších živočíchov v prirodzených podmienkach sa môžeme dozvedieť, že oni majú riešenie pre každú životnú situáciu a nepodliehajú kvôli tomu depresii. Snažia sa predovšetkým bojovať o lepšie podmienky na prežitie v každom momente svojho života.

Súvisiace články

17.10.2019 19:33

Komárňanskí študenti rozvíjali svoje schopnosti na Malte

Prostredníctvom projektu Erasmus+ celkovo 38 žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne absolvovalo štvortýždňovú odbornú prax na Malte. Účastníkom boli pridelené pracoviská podľa ich odboru štúdia, rozvíjali si...