Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.04.2018 16:13

Nielen pre dospelých ...

V Kunsthalle Bratislava je od 13. apríla 2018 sprístupnená výstava EASTER SUGAR. Výstava očakáva aj návštevu triednych kolektívov.

A my vieme prečo, keďže výstavu nám bližšie priblížil RNDr.Miroslav Eliáš :

"Vysokoškolská profesorka Doc., akad. mal. Ilona Németh z VŠVU v Bratislave patrí medzi najoriginálnejšie umelecké osobnosti slovenského umenia súčasnosti. Výstava Eastern Sugar vychádza z jej vlastnej skúsenosti a poznania. Obracia sa k príbehu cukrovarov na Slovensku, spočiatku prosperujúcim podnikom, následne zoštátneným, postupne privatizovaným a tunelovaným, dnes nenávratne zničeným. 

V centrálnej sále galérie autorka navodzuje samotný výrobný priestor. Buduje rozmernú inštaláciu v strohom potravinárskom dizajne, ktorá je určená nielen manuálnej práci, ale aj mentálnej participácii (vrstvy spomínania, vciťovania, stotožnenia a pod.). Je ňou manufaktúra cukrových homolí, ktoré si možno vlastnoručne vyrobiť a odniesť ako istý pamäťový artefakt.

Autorka v rámci projektu preto pozvala  Mestské múzeum v Šuranoch, aby sa zhostilo časti výstavného priestoru a po prvýkrát na Slovensku v ucelenej forme špecializovanej muzeálnej expozície prezentovalo históriu cukrovarníctva na Slovensku nateraz neexistujúcej inštitúcie Múzea cukru (i keď len na čas ako pilotný projekt), kurátorované RNDr. Miroslavom Eliášom.Otvorenia výstavy sa dňa 12. apríla zúčastnil aj primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus."

Výstava potrvá do 15.júla 2018.

 

Súvisiace články

03.05.2018 21:00

Hlavná cena literárnej súťaže " Múdra príroda 2018" putovala do Šurian

Slovenská agentúra životného prostredia organizovala 22. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže ZELENÝ SVET 2018 a 6.ročník literárnej súťaže MÚDRA PRÍŔODA 2018, ktorých vyhlasovateľom bolo Ministerstvo...
06.05.2017 17:30

Zanietený národný buditeľ, včelár a ovocinár,mecenáš Juraj Holček

Nie je možné, aby sa každá osobnosť, zaslúžiaca sa o vybojovanie práv nášho národa, dostala na stránky učebníc dejepisu, či na stránky učebníc literatúry. Práve preto je potrebné vyhľadávať tieto osobnosti, študovať ich život a...