Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
22.04.2018 16:13

Nielen pre dospelých ...

V Kunsthalle Bratislava je od 13. apríla 2018 sprístupnená výstava EASTER SUGAR. Výstava očakáva aj návštevu triednych kolektívov.

A my vieme prečo, keďže výstavu nám bližšie priblížil RNDr.Miroslav Eliáš :

"Vysokoškolská profesorka Doc., akad. mal. Ilona Németh z VŠVU v Bratislave patrí medzi najoriginálnejšie umelecké osobnosti slovenského umenia súčasnosti. Výstava Eastern Sugar vychádza z jej vlastnej skúsenosti a poznania. Obracia sa k príbehu cukrovarov na Slovensku, spočiatku prosperujúcim podnikom, následne zoštátneným, postupne privatizovaným a tunelovaným, dnes nenávratne zničeným. 

V centrálnej sále galérie autorka navodzuje samotný výrobný priestor. Buduje rozmernú inštaláciu v strohom potravinárskom dizajne, ktorá je určená nielen manuálnej práci, ale aj mentálnej participácii (vrstvy spomínania, vciťovania, stotožnenia a pod.). Je ňou manufaktúra cukrových homolí, ktoré si možno vlastnoručne vyrobiť a odniesť ako istý pamäťový artefakt.

Autorka v rámci projektu preto pozvala  Mestské múzeum v Šuranoch, aby sa zhostilo časti výstavného priestoru a po prvýkrát na Slovensku v ucelenej forme špecializovanej muzeálnej expozície prezentovalo históriu cukrovarníctva na Slovensku nateraz neexistujúcej inštitúcie Múzea cukru (i keď len na čas ako pilotný projekt), kurátorované RNDr. Miroslavom Eliášom.Otvorenia výstavy sa dňa 12. apríla zúčastnil aj primátor mesta Šurany Ing. Marek Oremus."

Výstava potrvá do 15.júla 2018.

 

Súvisiace články

07.05.2016 10:15

Inovácie vo vzdelávaní skalických strojárov

Skalickí strojári idú cestou vylepšovania, modernizácie výchovno-vzdelávacieho procesu, prispôsobenia súčasným nárokom a požiadavkám strojárskej výroby. Zmeny nastali v priestoroch školských dielní, kde sa postupne modernizujú ...
04.11.2015 09:45

Občiankári.sk

Dovoľujem si Vám predstaviť stránky internetovej komunity nielen pre učiteľov a žiakov/študentov jedného z najpodceňovanejších a zároveň najdôležitejších predmetov v našom vzdelávacom systéme – občianskej náuky.