Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Renáta Košovičová
05.05.2019 20:56

Nitrianski študenti sa zapojili do Ambasádorskej školy Európskeho parlamentu

Nitra (6. mája 2019) - Študenti Obchodnej akadémie v Nitre sa v súvislosti s blížiacimi eurovoľbami zúčastňujú projektu s názvom Ambasádorská škola Európskeho parlamentu. Študenti vytvorili ambasádorský tím, ktorý uskutočňuje rôzne aktivity zamerané zvýšenie povedomia o problematike Európskej únie. Aktívni mladí ľudia zrealizovali workshopy a iné podujatia nielen pre svojich spolužiakov, ale aj študentov ďalších stredných, základných i materských škôl v Nitre. Svoju misu v tomto školskom roku ambasádorský tím zavŕši počas nitrianskych osláv Dňa Európy, ktoré sa konajú 9.mája.

Získali nové zručnosti a skúsenosti

„Účasťou v projekte Ambasádorská škola Európskeho parlamentu si študenti rozšírili vedomosti o Európskej únii a získali nové zručnosti a skúsenosti, ktoré ich motivovali k vyššiemu záujmu o spoločenské aj politické dianie v našej krajine." – konštatuje koordinátorka projektu  PaedDr. Jarmila Jančová z Obchodnej akadémie v Nitre. Študenti v rámci projektu zisťovali, ako ich rovesníci vnímajú Európsku úniu, ako členstvo v EÚ ovplyvňuje ich každodenný život, či ako prostriedky z EÚ pomáhajú ich škole či mestu, v ktorom žijú. Ambasádori z Obchodnej akadémie sa pripojili aj k iniciatíve Tentoraz idem voliť a eurovoľby  propagovali  na Veľtrhu cvičných firiem v Šali. S informáciami oslovili aj iné školy, rodičov a viaceré firmy.  Súčasťou projektu bola tiež účasť na súťažiach Generácia Euro a Mladý Európan, ktoré sa venujú problematike únie.

„Obchodná akadémia si pravidelne vymieňa skúsenosti s  partnerskými európskymi školami z Talianska, Španielska a Fínska. V rámci programu ERASMUS+ spolupracujú na projekte CLIL IN VET so 6 európskymi školami. S tímom z partnerskej školy zo Slovinska  uspeli v projekte The Ultimate School Trip." – vysvetľuje J. Jančová.  V spolupráci s Mládežníckym parlamentom  v Nitre škola zorganizovala workshopy k eurovoľbám,  študenti besedovali s europoslancami na pôde NR SR, ale pozvali  ich aj medzi seba. Vyzbrojení vedomosťami a skúsenosťami zorganizovali 2. mája 2019 v škole simulované voľby do Európskeho parlamentu.

O Obchodnej akadémii v Nitre

Obchodná akadémia sídli na Bolečkovej ulici v Nitre.  Študentov pripravuje predovšetkým  na povolania zamerané na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností na spoločnom celoeurópskom trhu práce. Dôraz kladie na rozvoj odborných kompetencií a cudzích jazykov, vo vyučovaní uplatňuje obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL). Odborné kompetencie môžu študenti získavať aj prostredníctvom neformálneho odborného vzdelávania, ktoré im poskytujú rôzne projekty, do ktorých sa každoročne škola zapája.

Kontakt pre ďalšie informácie

Mgr. Renáta Košovičová

riaditeľka Obchodnej akadémie v Nitre

Bolečkova 2, 950 50 Nitra

e-mail: oanitra@gmail.com

tel.: 037/6580081

https://oanitra.edupage.org/

Súvisiace články

12.10.2018 09:42

Tip na výlet: bratislavský Horský park si zamilujete na prvýkrát

Horský park sa rozprestiera v západnej časti Bratislavy. Je súčasťou mestskej časti Staré mesto. História vzniku prírodného areálu sa datuje do roku 1868, kedy začal prekvitať zásluhou vtedajšieho bratislavského mešťanostu Hein...
26.03.2017 11:45

Ženy dostali kyticu uvitú z detských riekaniek,spevu,tanca,hudby

"Byť matkou je veľkým šťastím, ktoré nemá každá žena. Žije však veľa žien, ktoré dokážu obetovať celý svoj život v prospech iných ľudí aj na úkor vlastných snov o materstve. Možno sa viacerým zdá, že MDŽ je sviatkom zbytočným, ...