Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
01.04.2017 10:30

Noc plná zážitkov

Novozámocké deti prežili rozprávkovú noc

V nadväznosti na Týždeň slovenských knižníc 2017 na začiatku marca - Mesiaca kníh - sa v piatok 31.marca 2017 konal 12.ročník Noci s Andersenom na Slovensku, počas ktorého  aj v Knižnici Antona Bernoláka v Nových Zámkoch strávilo nezabudnuteľné chvíle 25 detí. 

Ako sme sa dozvedeli od riaditeľky knižnice Antona Bernoláka, Mgr.Ľubici Červenej, knižnica sa už po dvanásty krát zapája aktívne do tohto podujatia. Každý rok je vybraná jedna rozprávka, ktorá je akoby ústrednou. V tomto roku to bola rozprávka  Cisárove nové šaty.

Na tému tejto rozprávky nadviazali i tvorivé dielne, na ktorých deti zhotovovali šaty z papiera a nechýbala ani malá módna prehliadka. Súčasťou podujatia bolo aj zážitkové čítanie rozprávok, literárny kvíz, kreatívne písanie ( dokončovanie rozprávky), nočná prechádzka mestom, hľadanie pokladu...

Prekvapením pre deti bolo stretnutie sa s hosťom podujata, ktorým bol známy ilustrátor Miroslav Regitko.

 

Galéria