Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
31.03.2018 08:20

Noc plná zážitkov

Noc s Andersenom na Slovensku je podujatie zastrešené Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc a Slovenskou asociáciou knižníc.

Pre novozámockých najmladších čitateľov toto podujatie každý rok pripravuje Knižnica Antona Bernoláka. Nebolo tomu inak ani v tomto roku. Tajuplnú , rozprávkovú noc plnú zážitkov si užilo v priestoroch knižnice 31 detí, o ktoré sa starali tety knihovníčky, ktoré im na niekoľko hodín nahradili starostlivé mamičky.

Deti čakalo viacero prekvapení, ku ktorým patrilo - už tradičné - nočné hľadanie pokladu, prechádzka mestom – spoznávanie kultúrnych pamiatok, rôzne súťaže a hry.

Knižnica Antona Bernoláka zorganizovala v tomto roku už 13. ročník podujatia Noc s Andersenom. Všetky deti sa aktívne zapájali do aktivít, vznikli medzi nimi nové priateľstvá a všetci účastníci podujatia sa tešia na ďalší ročník podujatia.

 

foto:archív KAB

Súvisiace články

23.01.2017 18:45

Stredoškolské vzdelávanie bez rekvalifikačnej nadstavby

Študijné a učebné odbory je potrebné racionalizovať tak, aby absolventi po ukončení stredoškolského štúdia neboli odkázaní na rekvalifikačné kurzy. Konečne by sme sa mali vrátiť k plnohodnotnému stredoškolskému odbornému vzdelá...