Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.05.2019 09:01

Noc v Múzeu Jána Thaina bola plná zaujímavých prekvapení

Noc múzeí a galérií má už viacročnú tradíciu. Je to podujatie, počas ktorého čaká návštevníkov pohľad do histórie, či umenia spojený so zábavnými i poučnými aktivitami pre malých i veľkých.

Jednou z inštitúcií poriadajúcich toto podujatie je aj Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Jeho zamestnanci aj v tomto roku dali hlavy dokopy a vymýšľali zaujímavé aktivity pre návštevníkov. A podarilo sa.

Podujatie Noc v múzeu otvoril Jazdecký klub Redskin Nové Zámky. Návštevníkov zaujali nielen koníky, ale aj dobové oblečenie ich jazdkýň. Dobové oblečenia na podujatí tak, ako po iné roky, i teraz zabezpečilo Krajčírstvo Evia.

Malí i veľkí sa mali možnosť zapojiť do interaktívnej hry Putovanie s kráľom Matejom. Po úspešnom zvládnutí testov dostali Pamätný list.

K tradičným podujatiam Noci múzeí patrí i prezentácia ľudových remesiel, streľba z luku, detský kútik a ďalšie zaujímavé aktivity pre deti, ako napr. hra s penovými mečmi (pod dozorom dospelých) a i. Dospelých obveselila scénka Manželský dialóg.

Súčasťou programu Noci múzea bola aj prehliadka aktuálnej výstavy i stálych expozícií múzea.

 

Súvisiace články

08.03.2016 11:00

Odkaz mladej generácie - voľby 2016

Rýchla analýza volieb 2016 ukázala ako volila veková kategória 18-21 rokov. Výsledky odhaľujú zúfaly stav súčasného školstva a jeho neschopnosť reagovať na potreby, témy dnešnej mladej generácie.
04.07.2017 09:00

Budeme chlieb dovážať zo zahraničia? Mladí sa o štúdium pekariny nezaujímajú

Prognózy trhu práce uvádzajú, že v ďalších dvoch rokoch bude na Slovensku potrebných 96 pekárov a každý ďalší rok až do roku 2025 v priemere 13 ďalších. Záujem o štúdium pekariny je však minimálny. Za budúcich pekárov sa učí ib...