Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.05.2019 09:01

Noc v Múzeu Jána Thaina bola plná zaujímavých prekvapení

Noc múzeí a galérií má už viacročnú tradíciu. Je to podujatie, počas ktorého čaká návštevníkov pohľad do histórie, či umenia spojený so zábavnými i poučnými aktivitami pre malých i veľkých.

Jednou z inštitúcií poriadajúcich toto podujatie je aj Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Jeho zamestnanci aj v tomto roku dali hlavy dokopy a vymýšľali zaujímavé aktivity pre návštevníkov. A podarilo sa.

Podujatie Noc v múzeu otvoril Jazdecký klub Redskin Nové Zámky. Návštevníkov zaujali nielen koníky, ale aj dobové oblečenie ich jazdkýň. Dobové oblečenia na podujatí tak, ako po iné roky, i teraz zabezpečilo Krajčírstvo Evia.

Malí i veľkí sa mali možnosť zapojiť do interaktívnej hry Putovanie s kráľom Matejom. Po úspešnom zvládnutí testov dostali Pamätný list.

K tradičným podujatiam Noci múzeí patrí i prezentácia ľudových remesiel, streľba z luku, detský kútik a ďalšie zaujímavé aktivity pre deti, ako napr. hra s penovými mečmi (pod dozorom dospelých) a i. Dospelých obveselila scénka Manželský dialóg.

Súčasťou programu Noci múzea bola aj prehliadka aktuálnej výstavy i stálych expozícií múzea.

 

Súvisiace články

26.12.2018 11:27

S diferencovaným vyučovaním k zvýšeniu efektivity a kvality vyučovania

Učiteľ by mal pripraviť každú vyučovaciu hodinu tak, aby žiak mal záujem sa vzdelávať a osobnostne rásť.