Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
19.05.2019 09:01

Noc v Múzeu Jána Thaina bola plná zaujímavých prekvapení

Noc múzeí a galérií má už viacročnú tradíciu. Je to podujatie, počas ktorého čaká návštevníkov pohľad do histórie, či umenia spojený so zábavnými i poučnými aktivitami pre malých i veľkých.

Jednou z inštitúcií poriadajúcich toto podujatie je aj Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch. Jeho zamestnanci aj v tomto roku dali hlavy dokopy a vymýšľali zaujímavé aktivity pre návštevníkov. A podarilo sa.

Podujatie Noc v múzeu otvoril Jazdecký klub Redskin Nové Zámky. Návštevníkov zaujali nielen koníky, ale aj dobové oblečenie ich jazdkýň. Dobové oblečenia na podujatí tak, ako po iné roky, i teraz zabezpečilo Krajčírstvo Evia.

Malí i veľkí sa mali možnosť zapojiť do interaktívnej hry Putovanie s kráľom Matejom. Po úspešnom zvládnutí testov dostali Pamätný list.

K tradičným podujatiam Noci múzeí patrí i prezentácia ľudových remesiel, streľba z luku, detský kútik a ďalšie zaujímavé aktivity pre deti, ako napr. hra s penovými mečmi (pod dozorom dospelých) a i. Dospelých obveselila scénka Manželský dialóg.

Súčasťou programu Noci múzea bola aj prehliadka aktuálnej výstavy i stálych expozícií múzea.

 

Súvisiace články

01.09.2017 08:45

Poznáte ich? Sú úspešní, mladí a nápomocní

V novembri 2017 oslávi Skupina Mládeže SČK pri Gymnáziu v Nových Zámkoch už 8 rokov svojej činnosti.
02.01.2017 10:30

Demokratický model školy v odbornom vzdelávaní

So vstupom zamestnávateľov do odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania boli prijaté ciele a stratégie rozvoja škôl na základe spoločných diskusií a rozhodnutí, ktoré vychádzali z potreby odborného vzdeláv...