Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
09.11.2018 21:24

NOVÉ ZÁMKY (OD ZBÚRANIA HRADU PO KONIEC II. SVETOVEJ VOJNY) 1724 – 1945

Nové Zámky (Od zbúrania hradu  po koniec II. svetovej vojny 1724 – 1945) je názov najnovšej - v poradí 16. - knihy pedagóga a novozámockého miestneho historika Sándora Strbu. Kniha zachytáva vyše dvesto rokov od zbúrania hradu po skončenie II. svetovej vojny. Venuje sa kultúrnemu, hospodárskemu a športovému životu v meste. Okrem historických faktov prezentuje udalosti z pohľadu bežného človeka: oslovuje očitých svedkov, pamätníkov.

Dielo voľne nadväzuje na titul Nové Zámky I. (Od prvých stôp osídlenia do zbúrania hradu) z roku 2015, autor približuje významné historické medzníky v živote nášho mesta. Na vyše tristo stranách mapuje nielen dobové spoločensko-politické udalosti z rokov 1724 – 1945, ale pútavým spôsobom predstavuje aj zmeny vo sfére hospodárstva, dopravy, verejnej správy, školstva, zdravotníctva, kultúry či športu. Osobitnú pozornosť venuje – aj v podobe autentických výpovedí pamätníkov – 2. svetovej vojne, ktorá zanechala mimoriadne tragickú stopu v živote Novozámčanov a výrazným spôsobom zmenila „tvár" mesta.

Kniha obsahuje 17 kapitol, medzi nimi také citlivé historické témy, ako i udalosti roku 1919, Trianon, 1938.

Sándor Strba je v meste Nové Zámky už niekoľko desaťročí známy svojim kladným vzťahom k mestu a jeho histórii.

Pán  Strba nám prezradil,ako sa tento vzťah rozvíjal, ako prerástol do obdobia tvorivej bádateľskej činnosti :

„V detstve som túžil stať sa učiteľom. Mojou aj bratovou najobľúbenejšou aktivitou bola v tých časoch „hra na školu". V dospelosti sa mi táto túžba splnila a tomuto peknému poslaniu som sa aktívne venoval dlhé roky.

Osud ma jedného dňa zaviedol do mestského múzea, dnešného Múzea Jána Thaina v Nových Zámkoch. Až tam som si uvedomil, aká bohatá a rôznorodá je história tohto mesta a koľko ešte o ňom neviem. Toto poznanie ma motivovalo, aby som všetko, čo som objavil v súvislosti s dejinami Nových Zámkov, povýšil na duchovnú hodnotu, prístupnú širokej verejnosti.

Z bádateľskej práce sa počas uplynulých rokov stala záľuba hraničiaca priam s posadnutosťou; akoby sa učiteľ – v istom zmysle – opäť zmenil na žiaka bažiaceho po poznaní. Vďaka tomu sa moja pracovňa postupne zaplnila skutočnými pokladmi, čiže šanónmi plnými poznámok a knihami z oblasti miestnych a regionálnych dejín.

Bádanie pre mňa nie je samoúčelná aktivita, ale istý druh poslania. Netajím sa svojím cieľom odkrývať historické hodnoty rodného mesta, aby jeho bohatá a pestrá minulosť neupadla do zabudnutia. Po dvadsaťpäťročnej neúnavnej bádateľskej a zberateľskej práci a po dvanástich monografiách na konte som mal pocit, že nastal správny čas na vytvorenie komplexného, sumarizujúceho diela. Výsledkom tohto rozhodnutia je publikácia Nové Zámky (Od prvých stôp osídlenia do zbúrania hradu) (2014), ktorá predstavuje prvých päťsto rokov existencie mesta, pričom sa snaží uchopiť a čo najautentickejšie sprostredkovať atmosféru a myšlienkové prúdy dávnych čias.

Pozitívny ohlas na knihu ma podnietil napísať jej druhú časť zachytávajúcu dejiny mesta od zbúrania pevnosti (1724) po koniec II. svetovej vojny (1945).

Zo srdca verím, že moji čitatelia budú čítať a študovať túto knihu minimálne s takou radosťou, akú som ja pociťoval pri jej písaní."

 

Súvisiace články

09.04.2019 14:15

Rozumieme si? Komunikácia extroverta s introvertom

Otázky ku komunikácii a uvedomenie si čo nás spája a čo rozdeľuje. Polarita a postoj extroverta a introverta v komunikácii pri riešení pobléov a úloh.