Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
12.11.2019 23:40

Novembrové novinky eTwinning

I v mesiaci novembri eTwinningová komunita učiteľov a žiakov v EÚ nezaháľa a intenzívne sa venuje podpore vzdelávania a vzájomnej spolupráci na medzinárodných projektoch. Na Slovensku sa uskutočňujú akreditované vzdelávania učiteľov v jednotlivých regiónoch a taktiež prebieha elearningové vzdelávanie slovenských a českých učiteľov zamerané na metodiku medzinárodných projektov eTwinning.

Pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl je pripravená Celoslovenská konferencia „Demokracia v školstve", ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2019 na Strednej odbornej škole pedagogickej v Leviciach. Špičkoví odborníci v oblasti vzdelávania  budú hovoriť o tom, akým najväčším výzvam dnes čelí demokracia a ako ich reflektovať v škole, ako zapájať kritické myslenie do vzdelávacieho procesu. Na konferencii sa bude debatovať i o synergii projektu eTwinning a Erasmus+, či o iných aspektoch vzdelávania na Slovensku a Európe i prostredníctvom projektu eTwinning, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou i nášho vzdelávacieho systému.

V mesiaci november môžu učitelia zapojení do programu eTwinning poslať do Európskej súťaže „eTwinningové ceny 2020" svoje projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality. Termín prihlásenia je do 25.novembra 2019.

Okrem týchto aktivít prebieha i Ambasádorský kurz eTwinning v rámci celej európskej komunity ambasádorov eTwinning, ktorého sa zúčastňuje 7 slovenských ambasádorov eTwinning.

eTwinning – je symbolom energie, tvorivosti, entuziazmu a spolupráce na medzinárodnej úrovni a prináša mnoho pozitív do vzdelávacieho procesu tak pre žiakov ako i pre učiteľov.

Zuzana Mészárosová, abasádorka eTwinning

 

Súvisiace články

26.01.2016 18:45

Modernizujeme z projektov

Získať finančné prostriedky na moderné a technické vybavenie odborných učební nie je jednoduché. Školy sú odkázané na projekty, granty, podporu občianskych združení a dary. Z bežného rozpočtu školy nie je možné financovať potre...
20.02.2017 16:00

Klub riaditeľov spoločnej školy – spoločne cestou spolupráce

V posledných týždňoch začal do povedomia učiteľskej verejnosti intenzívne prenikať nový subjekt – Klub riaditeľov spoločnej školy (KRSŠ). O jeho činnosti sa dozvedáme aj z rozhovoru pani RNDr.Heleny Vicenovej s predsedom KRSŠ...