Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
12.11.2019 23:40

Novembrové novinky eTwinning

I v mesiaci novembri eTwinningová komunita učiteľov a žiakov v EÚ nezaháľa a intenzívne sa venuje podpore vzdelávania a vzájomnej spolupráci na medzinárodných projektoch. Na Slovensku sa uskutočňujú akreditované vzdelávania učiteľov v jednotlivých regiónoch a taktiež prebieha elearningové vzdelávanie slovenských a českých učiteľov zamerané na metodiku medzinárodných projektov eTwinning.

Pre vedúcich pracovníkov materských, základných a stredných škôl je pripravená Celoslovenská konferencia „Demokracia v školstve", ktorá sa uskutoční dňa 14.11.2019 na Strednej odbornej škole pedagogickej v Leviciach. Špičkoví odborníci v oblasti vzdelávania  budú hovoriť o tom, akým najväčším výzvam dnes čelí demokracia a ako ich reflektovať v škole, ako zapájať kritické myslenie do vzdelávacieho procesu. Na konferencii sa bude debatovať i o synergii projektu eTwinning a Erasmus+, či o iných aspektoch vzdelávania na Slovensku a Európe i prostredníctvom projektu eTwinning, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou i nášho vzdelávacieho systému.

V mesiaci november môžu učitelia zapojení do programu eTwinning poslať do Európskej súťaže „eTwinningové ceny 2020" svoje projekty, ktoré získali Európsky certifikát kvality. Termín prihlásenia je do 25.novembra 2019.

Okrem týchto aktivít prebieha i Ambasádorský kurz eTwinning v rámci celej európskej komunity ambasádorov eTwinning, ktorého sa zúčastňuje 7 slovenských ambasádorov eTwinning.

eTwinning – je symbolom energie, tvorivosti, entuziazmu a spolupráce na medzinárodnej úrovni a prináša mnoho pozitív do vzdelávacieho procesu tak pre žiakov ako i pre učiteľov.

Zuzana Mészárosová, abasádorka eTwinning

 

Súvisiace články

20.02.2017 10:30

IX. ročník celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou v hre pre zobcové flauty „Zahraj že nám píšťalôčka“ bude v N...

Mesto Nové Zámky, Združenie pre vzdelávanie pre deti, mládeže a dospelých v spolupráci so spoluorganizátormi : Základná umelecká škola Nové Zámky, Novovital Nové Zámky , s podporou Fondu na podporu umenia zorganizujú IX. roč...
17.03.2018 07:05

Kvalita duálneho vzdelávania závisí od spolupráce so zamestnávateľskou sférou

Systém duálneho vzdelávania je prioritou rozvoja odborného vzdelávania a prípravy pre potreby trhu práce v oblasti strojárskej výroby.