Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
20.09.2018 07:06

Novinky z dielne eTwinning v novom školskom roku

eTwinning, komunita škôl v Európe, ktorá naučila už viac než dva milióny žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne i napriek tomu, že ich delia hranice, ponúka pre svojich priaznivcov – učiteľov i žiakov atraktívne moderné prostredie na vzájomné učenie sa. I v septembri prichádza so svojimi zaujímavými novinkami.

Program eTwinning poskytuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet i v školskom roku 2018/2019. Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné, akreditované a poskytované vo všetkých regiónoch Slovenska. Učitelia sa môžu na toto vzdelávanie prihlásiť tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov

Ak ste v programe eTwinning začiatočník, alebo ste už nejaký čas zaregistrovaný a pokúšate sa zorientovať a máte pocit, že ste „stratený" a potrebujete pomôcť – je tu skupina Virgilio, ktorá vám pomôže na vašej ceste programom eTwinning. Ku skupine sa môžu učitelia pridať na tomto linku: https://groups.etwinning.net/7821/home

Pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať na diaľku a sami si určovať čas na vzdelávanie ponúkame možnosť zapísať sa do diaľkového kurzu Metodika eTwinningových projektov a vo virtuálnej triede s českými učiteľmi vyskúšať všetky kroky pre realizáciu medzinárodného projekt. Kurz potrvá 6 týždňov, je určený začiatočníkom a sprevádzať vás budú skúsení tútori. Predpokladaný začiatok v mesiaci október.

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre. Budú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov, dozviete sa o roli učiteľa v projektech, o európskych kritériách potrebných pre úspešné získanie certifikátu kvality a ukážky úspešných projektov so zapracovanými kritériami, naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa do diaľkového kurzu i webinárov je tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online

V mesiaci október je pre učiteľov a ich žiakov pripravených množství aktivit súvisiacich s eTwinningovými týždňami, takže sa majú na čo tešiť.

 

eTwinning je vitálny európsky projekt a práca v ňom spolu so žiakmi sa mnohonásobne vráti v podobe nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácii tak učiteľov ako i žiakov so svojimi európskymi partnermi.

Zuzana Mészárosová, ambasádor eTwinning