Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Žaneta Sirková
01.01.2019 10:29

Novoročná nádej učiteľov

Nový rok sme privítali,

triedy pre žiakov pripravili.

Na nohách pevne stojíme,

o reformách sa stále bavíme.

 

Školy peniaze potrebujú,

systém všetci kritizujú.

Modernizovať všetci chcú,

eurofondy ešte na nás čakajú.

 

Projekty a súťaže,

kto sa k tomu zaviaže?

Učitelia na internete surfujú,

inšpirácie stále hľadajú.

 

Metodika predsa chýba,

v zborovni to kritikou dýcha.

Učiť chceme všetci dobre,

pomoci dlhodobo verme!

 

Na obzore dobré platy,

na to sme odborníci vzatí.

Mladý učiteľ pevne verí,

že si povolanie stále cení.

 

Keď sa škola ráno otvorí,

na chodbe to len tak zaduní.

Dobrých žiakov všetci chceme,

tak im príležitosť dajme!

 

Vzdelávať sa učitelia majú,

keď im príležitosť k tomu dajú.

Atestačné skúšky robíme,

kreditovým príplatkom veríme.

 

Lepšie časy predsa prídu,

keď z nás správne predsavzatia vzídu.

V škole žiaci čakajú,

učitelia im úsmev darujú.

 

Od pradávna predsa vieme,

kto sa dobrým učiteľom stane.

Bez učebníc ako umenie,

čo všetko sa ešte dozvieme?

Súvisiace články

20.02.2018 21:32

"Education for Global Responsibility" Vzdelanie ku Globálnej zodpovednosti

"VZDELÁVANIE KU GLOBÁLNEJ ZODPOVEDNOSTI" Cieľom projektu je vytvoriť metodológiu vyučovacieho procesu pre zástupcov – partnerov každej krajiny v oblasti Globálneho vzdelávania. Otázkami Globálneho vzdelávania sa už zaoberali ...