Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
23.05.2019 20:24

Novozámčania besedovali s Ľubošom Juríkom a Ľubom Olachom

Nitriansky samosprávny kraj, Knižnica Antona Bernoláka a Literárny klub Generácie v Nových Zámkoch boli organizátormi besedy čitateľov so spisovateľmi Ľubošom Juríkom a Ľubom Olachom.

Podujatie sa uskutočnilo v Knižnici Antona Bernoláka dňa 22.mája . Čitatelia kníh oboch spisovateľov sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo zákulisia prípravy kníh.

Ľuboš Jurík je rodákom mesta Nové Zámky. V rokoch 1962 – 1965 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Bratislave,v rokoch 1967 – 1972 študoval žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V nasledujúcom období bol verní písaniu z pozície redaktora týždenníka Nové slovo,neskôr ako redaktor a šéfredaktor Literárneho týždenníka a v rokoch 1991 – 1992 šéfredaktor denníka Koridor, šéfredaktor mesačníka Euroreport. V 90. rokoch 20. storočia získal zaujímavé poznatky zo zahraničných ciest a odborných stáží v Európe a USA, ktoré využil vo svojej esejistickej a publicistickej tvorbe. Na besede s novozámockými čitateľmi pútavým rozprávaním priblížil svoju tvorbu. Doposiaľ posledné dielo Ľuboša Juríka sa venuje životnému príbehu Ľudovíta Štúra „Ľudovít Štúr životný príbeh". Kniha odkrýva Štúrovu osobnosť a jeho pôsobenie na politickej scéne i v súkromí dodržiavajúc historické fakty. Nemenej zaujímavé sú aj ostatné diela, ako napr. Všetky moje poviedky. Krimi prípady reportéra AZ, a ďalšie. Ľuboša Juríka možno označiť za autora mnohých literárnych žánrov. Venuje aj literatúre faktu, próze, rozhovorom a publicistike a i.

 

S rovnakým záujmom novozámockí milovníci poézie a prózy besedovali aj so spisovateľom Ľubom Olachom. Ľubo Olach po absolvovaní štúdia na Strojníckej priemyslovke v Partizánskom, navštevoval Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Už počas štúdia sa venoval novinárskej práci. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje poézii i próze. Veľký úspech u čitateľov zaznamenalo jeho dielo Vavro Šrobár – osudové prevraty 1918 – 1944 – 1948 (2017). Kniha približuje čitateľovi príbeh politika, ktorý zasiahol do histórie našej krajiny a ktorý mal záslihy aj na vzniku ČSR v roku 1918. Jeho meno sa objavuje aj v čase SNP v súvislosti s povstaleckou SNR a taktiež vo víre udalostí roku 1948.

Pútavým čítaním sú aj ďalšie diela Ľ. Olacha : Advokát, Prezident a i.

Diela oboch spisovateľov sú súčasťou knižničného fondu Knižnice Antona Bernoláka v Nových Zámkoch a patria ku knihám, o ktoré je veľký záujem.