Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
05.07.2018 18:10

Novozámčania si pripomenuli život a dielo sv. Cyrila a Metoda

Dielo a život solúnskych bratov si dodnes vážime, hľadíme naň s úctou a vďakou. Do vienka nám zverili národnú kultúru, ktorú dodnes dodržiavame a vedieme k nej i mladú generáciu.

Dňom, kedy si každoročne pripomíname výročie ich príchodu na Veľkú Moravu je 5.júl. V tento deň sa usporadúvajú rôzne podujatia na ich počesť a slávu.

Nie je tomu inak ani v Nových Zámkoch, kde Mesto Nové Zámky a MO Matice slovenskej i v tomto roku usporiadali Oslavu sviatku svätých Cyrila a Metoda. Slávnosti pri soche sv. Cyrila a Metoda na Námestí františkánov (4.júla) predchádzala slávnostná sv. omša vo Františkánskom kostole. Súčasťou spomienkovej slávnosti bolo kladenie vencov.

Slávnostnú atmosféru podujatia umocnilo vystúpenie ženského vokálneho súboru Enthea . Život a dielo sv. Cyrila a Metoda a ich vplyv na históriu spoločnosti vo svojom slávnostnom prejave sprístupnil viceprimátor Mesta Nové Zámky Lukáš Štefánik. Modlitbu predniesol duchovný z františkánskeho kláštora. Účastníci podujatia si vypočuli aj úryvok z Proglasa v podaní Rastislava Červeného .

Na podujatí nechýbali ani poslanci MsZ .

Za NR SR sa na Oslave sviatku sv. Cyrila a Metoda zúčastnila poslankyňa Eva Smolíková. Najmladšími účastníčkami podujatia boli jej vnučky, budúca druháčka Janka a 16 mesačná Slavomírka.

Súvisiace články

23.05.2018 13:54

Krásy Štajerska

Štajersko je druhou najväčšou spolkovou republikou Rakúska, ktorá je situovaná v juhovýchodnej časti krajiny. Preslávili ju povestné Alpy, diatonické harmoniky, nájdeme tu množstvo prekrásnych miest s cenným historickým, kultúr...
22.02.2017 10:45

Strojárske učebné odbory s nedostatočným počtom absolventov

Trh práce potrebuje absolventov s výučnými listami v strojárskych odboroch obrábač kovov a mechanik opravár – stroje a zariadenia. Rozvoj strojárskeho priemyslu si vyžaduje kvalifikovanú pracovnú silu v oblasti strojárstva a ko...
21.10.2017 17:43

Duálne vzdelávanie - cesta k lepšiemu uplatneniu absolventov

V zamestnávateľskej sfére sa čoraz viac a intenzívnejšie otvárajú otázky o kvalite odborného vzdelávania a ďalšom uplatnení absolventov stredných odborných škôl. Duálne vzdelávanie môže vyriešiť problémy zamestnávateľov s nedos...