Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Helena Rusnáková
10.06.2018 18:23

Novozámčania spomínali na obete holokaustu

 Novozámčania si dňa 10.júna 2018 na pietnom zhromaždení na novozámockom židovskom cintoríne pripomenuli 74. výročie deportácie Židov z mesta.

 

V úvode pietneho zhromaždenia Tomáš Stern, člen predstavenstva ŽNO Nové Zámky, povedal:

V tomto roku spomienková slávnosť pripadla o 1 deň skôr, ako pred 74 rokmi, kedy odišiel 1. transport do vyhladzovacieho tábora Osvienčim, v ktorom bolo 2899 osôb. Druhý transport odišiel o 3 dni neskôr, s tou istou cieľovou stanicou, v ktorom bolo 1980 osôb každého veku.

Spomíname aj na tých príslušníkov jednotiek nútenej práce, ktorí zahynuli na východnom fronte,alebo pri nasadení na otrockých prácach. Hrôzy, ktoré prežili naši rodičia, sú pre mladých ľudí nepredstaviteľné. Stratili svoje rodiny a napriek tomu dokázali začať odznovu, založili si rodiny, vďaka nim sme tu, a spomíname. Mnohí z preživších si dodnes kladú otázku:"Prečo , to práve oni prežili?", na čo niet racionálnej odpovede. ...

... Pojem „holokaust" je gréckeho pôvodu a znamená ohnivú,alebo plamennú obeť. V kontexte druhej svetovej vojny však znamená priemyselné vyvražďovanie jedného národa. Počas druhej svetovej vojny sa to týkalo Rómov, predovšetkým Židov. …"

K prítomným  sa prihovoril aj Otokar Klein, primátor mesta Nové Zámky:

„ … Dnešná generácia hrôzy vojny nezažila a veríme, že ani nezažije. O to s väčšou pokorou a úctou k obetiam sme povinní odsúdiť deportácie a vyjadriť ľútosť nad touto kapitolou našich dejín. … Rešpektovanie ľudských práv bez ohľadu na pôvod, či presvedčenie , musí byť základnou morálnou výbavou každého človeka. Len tak zaručíme, že udalosti podobné tým, z roku 1944 sa už nikdy nebudú opakovať. Mená Novozámčanov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch sú napísané na tabuliach v novozámockej synagóge. Nech sú pre nás mementom týchto strašných udalostí. Hoci zahynuli strašnou smrťou v koncentračnom tábore, každý z nich žije dovtedy,kým žije aspoň jeden človek, ktorý na nich spomína."

Po slávnostných príhovoroch bolo zapálených 6 sviečok na počet 6 miliónov obetí holokaustu. Prvú sviečku zapálil predseda novozámockej ŽNO, Tomáš Lang, PhD.. Za odvlečených novozámockých Židov zapálil sviečku primátor mesta,Mgr. Art. Otokar Klein. Po zapálení sviečok rabín Zev Stiefel predniesol modlitbu za zosnulých.

6 sviečok bolo zapálených pri múre cintorína, kde na krutosti fašizmu upozorňuje aj pamätná tabuľa s nápisom: „ PRI TOMTO MÚRE PRÍSLUŚNÍCI KOMANDA MAĎARSKEJ STRANY ŠÍPOVÝCH KRÍŽOV ZAVRAŽDILI VO FEBRUÁRI 1945 17 MLADÝCH ŽIDOV ČAKAJÚCICH V ÚKRYTOCH PO ÚTEKU Z TÁBOROV SVOJE OSLOBODENIE.   ODPOČÍVAJÚ UPROSTRED TOHTO CINTORÍNA V SPOLOČNOM HROBE, KTORÝ  BOLI NÚTENÍ  SI SAMI VYKOPAŤ. "

 

 

 

 

 

 

Súvisiace články

21.05.2019 10:37

Technika hrou od základných škôl

Komplexná podpora technického vzdelávania na prvom stupni základnej školy = grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia: Technika hrou od základných škôl.
28.06.2016 19:45

Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na výjazdovom rokovaní v Skalici

Poslanci NR SR navštívili Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici, aby sa oboznámili s priebehom duálneho vzdelávania a spoluprácou školy so strojárskym podnikom INA SKALICA spol. s r.o.. Za posledné tri roky získali škola a...
17.10.2018 21:04

Nedostatok kreativity

Kreativita je funkciou ľudského JA. Prináša životu a práci zmysel, je zdrojom hlbokého uspokojenia a pozitívneho sebahodnotenia. Kreativita je prirodzená vlastnosť človeka, ktorá sa da rozvíjať pokiaľ je menej vyvinutá a adept...