Späť na zoznam
Učiteľské blogy
Autor: Zuzana Mészárosová
09.01.2019 22:55

Nový rok s novinkami eTwinning

eTwinning, komunita škôl v Európe a vitálny projekt, ktorý učí  žiakov, ako spolupracovať a učiť sa spoločne s európskymi partnermi prostredníctvom moderných technológií, má čo ponúknuť i v roku 2019. Na Vianoce priaznivci eTwinningu - učitelia i žiaci dostali darček v podobe nového Twinspacu - bezpečného pracovného priestoru, ktorý bol zmodernizovaný, s vylepšeným dizajnom, boli do neho vložené nové pedagogické nástroje, ktoré zľahčia riadenie  kolaboratívnych projektov viac, ako kedykoľvek predtým (https://www.youtube.com/watch?v=IHWdv3IqP0E).

Pre učiteľov sú k dispozícii nové balíčky pripravených projektov, ktoré sú podrobnými návodmi na realizáciu úspešných projektov eTwinning. Balíčky projektov môžu učitelia využívať ako porovnávacie kritérium, ak si želajú realizovať podobné projekty, alebo ako nástroje, ktoré ich inšpirujú k tvorbe nových nápadov (https://www.etwinning.net/sk/pub/projects/kits.cfm).

Program eTwinning aj v druhej časti školského roka 2018/2019 poskytuje program kontinuálneho vzdelávania s názvom Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet. Program pozostáva z 3 prezenčných stretnutí, medzi ktorými prebieha dištančná forma vzdelávania. Vzdelávanie je bezplatné, akreditované a poskytované vo všetkých regiónoch Slovenska. Učitelia sa môžu na toto vzdelávanie prihlásiť tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/41-kontinualne-vzdelavanie-skolske-projekty-a-medzinarodne-partnerstva-cez-internet-8-kreditov.

Ak ste v programe eTwinning začiatočník, alebo ste už nejaký čas zaregistrovaný a pokúšate sa zorientovať a máte pocit, že ste „stratený" a potrebujete pomôcť – je tu skupina Virgilio, ktorá vám pomôže na vašej ceste programom eTwinning. Ku skupine sa môžu učitelia pridať na tomto linku: https://groups.etwinning.net/7821/home

Pre učiteľov sú pripravené inšpiračné webináre. Sú zamerané na skvalitnenie už založených a prebiehajúcich projektov, dozviete sa o roli učiteľa v projektoch, o európskych kritériách potrebných pre úspešné získanie certifikátu kvality a ukážky úspešných projektov so zapracovanými kritériami, naučíte sa niektoré nové nástroje vhodné pre medzinárodnú spoluprácu i na vyučovacie hodiny. Link na prihlásenie sa na webináre je tu: http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/42-skolenia-etwinning-prezencne-aj-online.

Pre tých učiteľov, ktorí majú záujem o profesionálny rozvoj je pripravená celá škála medzinárodných vzdelávacích podujatí v rôznych európskych krajinách - http://www.etwinning.sk/index.php/skolenia-a-seminare/45-medzinarodne-kontaktne-seminare-a-odborne-workshopy

 

eTwinning ponúka množstvo skvelých možností moderného vzdelávania sa pre žiakov i učiteľov a úspechy sa dostavia veľmi rýchlo v podobe  nových vedomostí žiakov a skvelej komunikácie tak učiteľov ako i žiakov so svojimi európskymi partnermi.

Zuzana Mészárosová, ambasádor eTwinning

 

Súvisiace články

30.10.2016 11:30

Podniky požadujú viac absolventov študijného odboru mechanik mechatronik

Stredné odborné školy technického zamerania apelujú na potreby vzdelávania v štvorročnom študijnom odbore mechanik mechatronik. Podniky strojárskeho zamerania rozvíjajú výrobu smerom k implementácii elektrotechniky v strojárske...
01.04.2017 09:00

Žiaci SPŠ Levice na súťaži technickej tvorivosti v Českých Budejoviciach.

Už po štvrtý krát sa žiaci Strednej priemyselnej školy Levice zúčastnili medzinárodnej Olympiády Technického a vzdelávacieho konsorcia pri Vysokej škole technickej a ekonomickej, ktorá sa konala pod záštitou rektora doc. Ing. M...